A A A

BĄBLE POKRZYWKOWE

Bąble są obrzękniętymi, mniej lub więcej ograniczonymi, nieregularnymi, różowawymi lub białawymi wzniesieniami skóry, o przejściowym charakte­rze. Bąble wywołane takimi miejscowymi przypadkowymi przyczynami, jak ukłucie przez owady lub styczność z parzydełkami pokrzywy, rozpoznaje się łatwo przy odpowiednio zebranym wywiadzie. Użądlenie owadów stwierdza się znalezieniem miejsca ukłucia w środku uszkodzenia. Urticaria (pokrzywka). Cechy. Występują lekko wzniesione, zaróżowione, ograniczone bąble, zwykle nie przekraczające 1 cm średnicy, zwłaszcza gdy skóra jest podrażniona. Bąbel trwa krótki okres czasu i blednie bez pozosta­wienia jakiegokolwiek śladu. Zaczyna się mniej lub więcej nagłym swędze­niem, może powstawać przy drapaniu i tarciu. Bąble linijne mogą powstawać w czasie napadu w następstwie przeciągnięcia mocno po skórze tępym narzę­dziem. Zmiany są otoczone czerwoną obwódką 1 bywają zlokalizowane albo mniej lub więcej uogólnione. Pokrzywka olbrzymia jest ogromnym ograni­czonym bąblem, najczęściej na wardze. Bąble mogą stać się krwotocznymi i wtedy są purpurowe. Niekiedy występuje odmiana grudkowa. W wywiadzie — czynnik drażniący (niektóre pokarmy), np. skorupiaki, truskawki, lub objawy wzmożonego napięcia nerwu błędnego, jak w dychawicy oskrzelowej, 'gorączce siennej itp.; przelotny charakter,-silne swędzenie; nierównomierne lub uogólnione rozmieszczenie, zwłaszcza na zakrytych częściach skóry. Bywają objawy ogólne; czasem kompleks psy­chiczny. Morbus postsericus (anaphylaxis). Cechy. Surowica końska i różne anty-toksyny mogą wywołać pokrzywkę. Pojawia się zwykle u osób, które po­przednio miały wstrzykiwaną surowicę dawniej, co najmniej przed 10 dniami (nawet kilka lat temu), lub może pojawiać się po pierwszym wstrzyknięciu. Czysta postać pokrzywki bardziej lub mniej uogólnionej występuje z silnym swędzeniem. Najbardziej nasilone zmiany powstają wokół miejsca wstrzyk­nięcia. Bywa też uogólniony rumień z wieloma bąblami pośród tego rumienią. Powstaje w 7 do 14 dni po pierwszym wstrzyknięciu lub w kilka godzin po powtórnym wstrzyknięciu (anafilaksja); czasem dreszcze, duszność, sinica, wymioty, gorączka, bóle stawowe, wyczerpanie lub zapaść; wysypka trwa tylko kilka dni. Wykwity polekowe. Cechy. Pewne leki, jak: ACTH, antypiryna, amido-china, aspiryna, barbiturany, cinchofen, efedryna, eukaliptus, insulina, jodki, rtęć, morfina i opium, kwas paraaminosalicylowy, penicylina, fenacetyna, pilo-karpina, rodanek potasu, prokaina, chinidyna, salicylany, stilbestrol, sulfo­namidy, chlorek tiaminy, zespół witaminy B i inne mogą być przyczyną po­krzywki. W wywiadzie — przyjmowanie leków; znikanie zmian po odstawieniu leku. Oedema angioneurotic u in Quincke. Cechy. Pojawiają się raczej ostro ogra­niczone obszary ostrego obrzęku, zwykle w okolicach, gdzie tkanki za łatwo rozciągliwe (np. powieki, płatek uszny, warga itp.), a także na stopach, rękach i zewnętrznych narządach płciowych. Zmiany znikają po kilku godzinach. W wywiadzie — poprzedzające napady, często w różnych miejscach; okres trwania zwykle krótki; bywają zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Mniej częste przyczyny. Eczema (noworodki); erythema (dołącza się często pokrzywka); erythema infectiosum (choroba piąta); erythema multiforme; urti­caria papulosa; prurigo; septicaemia gonorrhoica (bywa pokrzywka); pedi­culosis corporis; dermatomyositis; polyarteritis nodosa; dermatitis herpeti­formis; lichen myxoedematosus; urticaria pigmentosa; carcinoma prostatae; leucaemia (nieswoiste wykwity); morbus Hodgkini (nietypowa wysypka); my­cosis fungoides (drugi okres); dracunculiasis (okres inwazji); echinococcosis (wyciekanie płynu z torbieli); filariasis; stan po napromienianiu nowotworów złośliwych.