Reklama
bądź fit
A A A

BAŃKA NASIENIOWODU

Koniec nasieniowodu, prawy i lewy, który na dnie pęcherza sięga od miejsca skrzyżowania z moczowodem do wejścia do gruczołu krokowego, zewnętrznie jest wrzecionowato rozszerzony; z powodu tego rozszerzenia otrzymał on nazwę bańki (ampulla ductus deferentis). Odcinek ten nie jest jednak tylko zwykłym poszerzeniem przewodu, ma on rów­nież budowę gruczołową. Z zewnątrz widoczne są małe guzkowate wypuklenia ściany bańki; wgłębieniom między nimi odpowiadają wewnątrz prze­grody, które wstępują w obręb światła. Główne światło bańki jest więc oto­czone maleńkimi komorami — uchyłkami bańki (dwerticula ampullae), nabłonek których wytwarza wydzielinę. Podobnie] jak pęcherzyki nasienne leżące bocznie od baniek nasieniowodów, są one gruczołami, których wydzie­lina pobudza ruchliwość plemników, choć nie w tym stopniu co wydzielina gruczołu krokowego. Wydzielina ta wraz z wydzieliną gruczołów wyżej wy­mienionych i innych jeszcze (p. dalej) wytwarza właściwą ciecz (plazmę) nasienia. Jeżeli brak jest plemników z powodu zaniku kanalików nasiennych w jądrze, czy z innych przyczyn chorobowych, lub też wskutek często powtarzającego się spółkowania, wtedy wytrysk zawierać może tylko wy­dzielinę gruczołów. Położenie. Obie bańki położone przyśrodkowo od pęcherzyków na­siennych leżą między dnem pęcherza a odbytnicą; biegną one zbieżnie ku podstawie gruczołu krokowego. Odcinek dna pęcherza położony między obu bańkami i nie pokryty otrzewną przylega do ściany odbytnicy; jest to wspomniany już trójkąt odbytniczo-pęcherzowy albo pole między-bańkowe . Przez odbytnicę wyczuwalne są bańki, jak również pęcherzyki nasienne. Górne odcinki baniek, oraz wierzchołki pęcherzyków nasiennych przykrywa otrzewna zagłębienia odbytniczo-pęcherzowego. Ściana bańki składa się z tych samych warstw co ściana nasieniowodu. Błona śluzowa układa się tu w liczne, siatkowata ułożone fałdziki ograniczające uchyłki bańki. Nabłonek tych uchyłków — wałeczkowaty do kostkowego — wytwarza wydzielinę baniek, która w postaci ziarenek powstaje w ciele komórek. W grubej błonie mięśnio­wej pasemka komórek mięśniowych biegną głównie skośnie oraz okrężnie. Błonę mięśniową bańki otacza błona zewnętrzna, która przyjmuje tu charakter torebki, zawiera składniki mięśniowe i może współdziałać w wyciskaniu treści podczas wytrysku.