Reklama
A A A

BŁYSKI ŚWIETLNE, ISKRY, JASNE KOŁA

Wysiękowe zapalenie naczyniówki. Cechy. W okresach początkowych do przykrych objawów subiektywnych należą zjawiska świetlne jak błyski, iskrzenie lub jasne koła przed oczami. Odwarstwienie siatkówki. Cechy. Jeśli pacjent ze znaczną krótkowzrocz­nością żali się na napadowe pojawianie się błysków, iskrzenia lub na inne postacie fotopsji, objawy takie świadczą o niebezpieczeństwie odwarstwienia siatkówki. Migrena (hemicrania). Cechy. Zaburzenia widzenia występują w ponad po­łowie przypadków; jeśli pojawiają się, tworzą one aurę, ostrzegającą o zagra­żającym napadzie. Często jest to mroczek centralny dodatni lub ujemny. Plamka ta powiększa się od środka ku obwodowi i, w miarę szerzenia się ku obwodowi, przejaśnia się w środku. W przyćmionym polu środkowym mogą mieć miejsce zjawiska spektralne (np. błyski, jasna plama centralna lub kra­wędź plamy o kształcie zygzakowatym), stanowiące tzw. wzmocnione widmo. W innych przypadkach pacjent może widzieć barwne światła lub przedmioty w stałej wibracji, co można porównać do ruchomych obrazów filmowych, iskrzenie lub błyski. Te zaburzenia widzenia stopniowo ustępują w ciągu różnie długiego czasu i nagle znikają, no czym pojawia się ból głowy. Padaczka. Cechy. Wśród objawów, przepowiadających napad choroby, nie­kiedy obserwuje się błyski. Spotyka się również migotania z widmem zygza­kowatym lub barwnym. Zwykle po aurze szybko następuje stan utraty świa­domości i drgawki. Jeśli objawy przepowiadające stanowią cały napad, jak to niekiedy ma miejsce w przypadkach tzw. ekwiwalentu padaczkowego, epilepsia minor (petit mai), świadomość ulega czasem okresowemu zabu­rzeniu. Mniej częste przyczyny. Udar mózgowy (okres zapowiadający); niedokrwie­nie i przekrwienie mózgu; delirium tremens; nerwica (histeria, neurastenia); zaburzenia umysłowe; zapalenie opon mózgowych; guz mózgu; zakrzep w ob­rębie mózgu; znaczna krótkowzroczność; wiąd rdzenia; narażenie na dzia­łanie pyłu atebrynowego (światła z niebieską obwódką); kiłowe zapalenie naczyniówki i siatkówki.