A A A

BÓL KRTANI

Pewne wzmożenie wrażliwości krtani jest nierzadkie u zupełnie zdrowych ludzi. Do łagodniejszych objawów należy pieczenie, kłucie, suchość, kurcz lub uczucie rany w krtani. Ostre zapalenie krtani (laryngitis acuta simplex). Cechy. Początkowo poja­wia się uczucie pieczenia, suchości, kłucia lub swędzenia w krtani, nasila­jąc się w drugim okresie, przy czym często pojawia się ból przy tonacji. By­wa pewna bolesność krtani. Obrzęk głośni (zapalenie krtani z obrzękiem; oedema glottidis; laryngitis oedematosa). Cechy. W ciężkich przypadkach występuje silny ból i niemiłe uczucie w obrębie krtani, spowodowane częściowo stanem zapalnym, a czę­ściowo uciskiem; w łagodnych przypadkach ból jest nikły lub w ogóle nie występuje. Przewlekłe zapalenie krtani (laryngitis chronica). Cechy. W prostym prze­wlekłym zapaleniu krtani istnieje miejscowe podrażnienie z uczuciem su­chości lub obecności ciała obcego. Chory męczy się mówieniem, głos jest szorstki, o niskim brzmieniu i niepewny, z okresowymi chrypkami i bezgło­sem. W odmianie przerostowej poza wymienionymi wyżej objawami może dochodzić do duszności i sinicy; istnieje też skłonność do retencji dużej ilości wydzieliny. W suchym i zanikowym zapaleniu krtani występuje drażniące uczucie suchości w krtani, które chory stara się usunąć przez gwałtowne odchrząkiwanie, co z kolei staje się często przyczyną dławienia i niewielkich krwotoków. Dolegliwości nasilają się zwłaszcza po publicznym przemawianiu lub przy śpiewie. Zapalenie ochrzęstnej i chrząstek krtani (perichondritis et chondritis iaryn-gis). Cechy. Występuje samoistny ból krtani oraz bolesność przy mówieniu i połykaniu, odruchowy ból ucha, utrudnienie połykania, chrypka lub bezgłos, silny kaszel, duszność i szmer ze zwężenia (stridor). W wywiadzie uraz krtani (stłuczenie, złamanie, rozerwa­nie, tracheotomia górna, ciała obce), gruźlica, kiła lub rak krtani, leczenie naświetleniami, lub też ostra choroba zakaźna (dur brzuszny, ospa, grypa, błonica, róża, zapalenie płuc, paciorkowcowe zapalenie gardła); ból i dusz­ność; bezgłos; niekiedy utrudnienie połykania; laryngoskopia. Gruźlicze zapalenie krtani. Cechy. Ból przy fonacji i połykaniu może być istotnym objawem; połykanie jednakże jest niebolesne, dopóki owrzodzenie nie wychodzi poza obręb krtani. Rak krtani. Cechy. Wysiłki kaszlowe oraz ciągłe odkrztuszanie, które mają miejsce po powstaniu owrzodzenia, powodują mniej lub bardziej silny ból o charakterze przeszywającym, promieniujący do gardła i ucha. Okres bole-sności poprzedza wielomiesięczna chrypka. Utrudnienie połykania jest obja­wem występującym późno. Ciało obce w krtani. Cechy. Występuje ból w okolicy krtani lub podmio­towe uczucie obecności ciała obcego. Ból promieniuje niekiedy do uszu. Histeria. Cechy. Mogą się pojawiać zboczenia czucia w krtani. Ludzie, któ­rych zawód związany jest z mówieniem, cierpią często na patologiczną nad­wrażliwość krtani, budzącą u nich podejrzenie obecności obcego ciała w gard­le. Znacznie częściej chory jest zaniepokojony lub denerwuje się i skarży się na obecność kęsa w gardle, gwałtowny ból lub skurcz. Cechy nerwicowe; zaniepokojenie; brak zmian chorobo­wych w obrębie krtani; polepszenie pod wpływem psychoterapii. Ostre ropowicze zapalenie krtani. Cechy. Chorzy skarżą się zwykle na mniej lub bardziej silny ból krtani. Ropień krtani. Cechy. Dolegliwości polegają na bolesności dotykowej w okolicy krtani, skojarzonej z chrypką, kaszlem, utrudnieniem połykania, dusznością i z dyszącym szmerem ze zwężenia (stridor). Gorączka; złe samopoczucie; zewnętrzne obrzmienie oko­licy krtani; powiększenie okolicznych węzłów chłonnych; czasem sinica; la­ryngoskopia (zaczerwienienie i obrzmienie nagłośni i bocznej części krtani lub okolicy chrząstki nalewkowatej). Mniej częste przyczyny. Zwężenie krtani; mięsak krtani; nerwoból krtani (nerwoból rzeczywisty lub towarzyszący zimnicy, dnie, gośćcowi, uciskowi przez jakiś guz lub naciek, zapaleniu nagłośni czy anginie); bezgłos Skurczo­wy,- ostre zakaźne zapalenie ochrzęstnej krtani; kiłowe zapalenie krtani; wodo-wstręt (bolesne skurcze); wiąd rdzenia (bóle strzelające); owrzodzenie krta­ni; ostre lub podostre zapalenie stawu pierścienno-nalewkowego; urazy krta­ni (stłuczenie, przemieszczenie jej części, złamanie chrząstek lub kości gny-kowej, oparzenia, uszkodzenia energią promienistą itp.); ostra gruźlica pro­sówkowa krtani, parestezje krtani (np. w neurastenii, histerii, hipochondrii, w fobiach, w okresie przekwitania lub pochodzenia odruchowego); hipereste-zja krtani (dojrzewanie, przekwitanie, miesiączkowanie, nadużywanie alkoholu lub tytoniu, przemęczenie strun głosowych, wczesny okres wiądu rdzenia).