Reklama
A A A

BÓL W LEWYM PODŻEBRZU

Ból w lewym podżebrzu spotykamy rzadziej niż ból w prawym podżebrzu. Wydaje się, iż 90% wszystkich przypadków bólu w okolicy lewego podżebrza, występujących równocześnie z bólami w okolicy lewej dolnej części klatki piersiowej, jest pochodzenia żołądkowego i stanowi objaw rozdęcia gazem dna żołądka (np. wzdęcie, bębnica, aerofagia). Rozdęcie żołądka zależy zwykle od takiph czynników, jak nerwica żołądka, nadkwaśność, przewlekłe choroby jelit, kamica żółciowa, przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego i aero-fagia. Zaklinowanie się kału. Cechy. Niekiedy ma miejsce ból wskutek zatkania lub rozciągnięcia zagięcia śledzionowego okrężnicy masami kałowymi. Ból ten ma zwykle charakter tępego ucisku. Czasem ból znika po zastosowaniu kilku dużych wlewów czyszczących doodbytniczych, co ułatwia rozpoznanie. Zaparcie; bóle o charakterze kolki; badanie radiologiczne. Syndroma flexurae splenicae coli (zespół zagięcia śledzionowego okrężnicy). Cechy. W następstwie tarcia rozdętego gazem zagięcia śledzionowego okręż­nicy o przeponę może występować ostry ból w lewym kwadrancie brzucha, wzmagający się przy oddychaniu i niekiedy pozorujący dławicę piersiową. Czasem zaparcie; ulga po czyszczącym wlewie doodbytni-czym; badanie radiologiczne (duże zbiorowisko gazu w zagięciu śledzionowym okrężnicy). Infarctus lienis (zawał śledziony). Cechy. W lewym podżebrzu nagle poja­wia się gwałtowny ból w okolicy śledziony, w lewo-bocznej części jamy brzusznej oraz w lewym barku. Pacjenci opisują ten ból czasem jako palący, miażdżący lub kłujący; nasila się on przy kaszlu i głębokim oddychaniu. Śle­dziona bywa tkliwa lub niebolesna. Obecność choroby serca, procesów septycznych, perivascu­litis nodosa, czerwienicy, drepanocytozy (przy nagłym wzniesieniu się na duże wysokości); nagły początek; przy palpacji wyczuwa się śledzionę; go­rączka; niekiedy szmer tarcia. Splenomegalia. Cechy. Czasem pojawia się tępy ból w lewym podżebrzu i w okolicy śledziony, często jest to jednak tylko uczucie napięcia w tejże okolicy. Ból może wzmagać się w Tazie dołączenia się zapalenia torebki śle­dziony (perisplenitis). Colitis mucosa (colon irritabile, colon spasticum, colitis adaptativa). Cechy. Występuje tu czasem uczucie pełności i bólu w lewym podżebrzu z częstym promieniowaniem do okolicy zamostkowej. Często dołącza się tkliwość na ucisk w okolicy lewego górnego kwadranta. Carcinoma flexurae hepaticae coli (rak zagięcia wątrobowego okręż­nicy). Cechy. Przyczyną bólu w lewym podżebrzu może być nowotwór okolicy zagięcia śledzionowego okrężnicy. Spotyka się tu ciągły, tępy ból lub napa­dowe bóle o charakterze kolki, trwające przez dłuższy czas. Napady te są zsynchronizowane z okresami zaparcia lub wymiotów; ulgę przynosi wypróż­nienie. W pewnym okresie choroby ból bywa jedynym jej objawem. W wielu jednak przypadkach ból nie występuje. Występowanie u osób pod koniec średniego wieku; bęb-nica; widoczna perystaltyka; sztywność jelit; obecność wyczuwalnego guza; zaparcie na przemian z biegunką; później wychudnienie; w stolcach makrosko­powo krew lub krew utajona; badanie radiologiczne z wlewem kontrastowym. Mniej częste przyczyny. Lien mobile; contusio lienis; ruptura lienis (bez­pośrednio lub z opóźnieniem); abscessus lienis; hyperaemia acuta lienis (w chorobach zakaźnych); pleuritis; herpes zoster; neuralgia intercostalis; angina pectoris; hyperchlorhydria; meteorismus; ulcus ventriculi et carcinoma ventriculi (okolicy wpustu); cholelithiasis (rzadziej); aneurysma aortae ab-dominalis; ren mobile (przełom Dietla); abscessus subphrenicus; calculi pan-creatis; pneumonia; embolia arteriae pulmonalis; gastroptosis; tabes dorsalis (przełomy żołądkowe); hernia diaphragmatica; paranephritis abscedens; pyeli­tis; nephrolithiasis; tuberculosis renum; tumor renis; colitis ulcerosa; pancrea­titis (ból promieniuje do lewego podżebrza); carcinoma caudae pancreatis; iistula nephrocolica; pyonephrosis; spondylitis; tumor medullae spinalis; ruptura disci intervertebralis; carcinoma metastatieum vertebrarum; spondyl­arthrosis.