Reklama
A A A

BÓLE UOGÓLNIONE

Ból całego ciała jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Niemal wszystkie stany bólowe są po większej części umiejscowione, chociaż umiejscowienie może odnosić się do przestrzeni mniej lub więcej rozległej. Odnośnie przyczyn bólu w poszczególnych okolicach ciała. Influenza (grypa). Cechy. Rozlany ból, zwłaszcza wyraźny w odniesieniu do grzbietu i kości, jest często bardzo silny. Występuje epidemicznie lub pandemicznie; nagły począ­tek; ból głowy, katar nosa; szybkie wyczerpanie; dreszcze; poty; gorączka, nieliczne rzężenia nad podstawami płuc; kaszel i odkrztuszanie w postaci płucnej; objawy nerwicowe (ból głowy, bezsenność, majaczenia); różne powi­kłania; gorączka zwalniająca; dla celów diagnostycznych wykorzystuje się wiązanie dopełniacza, zobojętnianie wirusa lub hamowanie hemaglutynacji, zmniejszenie liczby leukocytów. Febris dengue (denga). Cechy. Na początku choroby występują nasilone, ćmiące, uogólnione bóle mięśni i stawów. Ich potworny charakter przyniósł chorobie przezwisko gorączki „z łamaniem kości". Występowanie w klimacie tropikalnym lub subtropikalnym; nagły początek; ból głowy; ból przy ruchach gałek ocznych; światłowstręt; nagminność; gorączka trwająca 6 do 7 dni; wykwity początkowo plamisto-grudkowe, rumieniowate, a w końcu polimorficzne; leukopenia; limfadeno-patia; potwierdzenie serologiczne; przebieg dobrotliwy. Trichinosis (włośnica). Cechy. Uogólniony ból mięśniowy i tkliwość są wy­różniającymi się cechami charakterystycznymi w okresie zapalenia mięśni lub migracji i otorbienia się larw pasożyta. Występują bóle przy ucisku i ru­chach oraz obrzmienie i napięcie mięśni, nad którymi skóra może być obrzęk­nięta. W wywiadzie spożywanie wieprzowiny i innych skażonych pokarmów; początek z bólem w jamie brzusznej, wymiotami, a często i z bie­gunką; gorączka o typie zwalniającym lub przerywanym (od 7 do 14 dnia); obrzęk najpierw na twarzy, potem całego ciała; mięśnie obrzmiałe, spoiste i napięte; kaszel i duszność; bezgłos; wychudnienie; niedokrwistość; eozyno-filia i leukocytoza; choroba trwa przez 2 do 8 tyg.; badanie podejrzanych środków żywnościowych na obecność larw włośnicy, badanie kału na obec­ność pasożytów; biopsja mięśnia; testy skórne; testy immunologiczne (od 4 tyg. choroby). Mniej częste przyczyny. Anaemia perniciosa; poliomyelitis; myelosis leucae-mica chronica (kości długie); atrophia musculorum progressiva (nieregularne bóle mogą poprzedzać wychudnienie); variola (w początkowym okresie bóle grzbietu i kończyn); rachitis; scorbutus; arthritis urica; polyneuritis; tabes dorsalis; osteomalacia; polyarteriitis nodosa; tonsillitis acuta (bóle grzbietu i kończyn); myxoedema; encephalitis lethargica; paralysis agitans; encephalitis St. Louis; neurosis; gorączka plamista Gór Skalistych; ostre niezróżnico-wane choroby narządu oddechowego; gorączka kleszczowa Colorado; febris flava (ból głowy, grzbietu i kończyn w początkowym okresie); rubeola; cho­riomeningitis lymphocytica; zakażenie wirusem Coxackie; aseptyczne zapale­nie opon mózgowych (zakażenia wirusowe coxackie, ECHO); mononucleosis infectiosa; typhus exanthematicus; morbus Brill-Zinseri; gorączka Q; febris wolhynica; meningococcaemia; brucellosis; malleus; porphyria; febris recuf-rens; framboesia; gorączka Haverhill (w początkowym okresie bóle grzbietu i stawów); morbus Weili (w początkowym okresie bóle grzbietu i łydek); kala-azar (nieokreślone bóle mięśni, kości i stawów); lupus erythematodes systemicus; dermatomyositis; purpura; thrombocytopenia thrombotica; morbus compressions (choroba kesonowa); malaria (w stadium prodromalnym).