Reklama
A A A

BRAK BRZUSZNYCH ODRUCHÓW SKÓRNYCH

Brzuszne odruchy skórne występują u 99% normalnych osób. Jednak ozię­bienie skóry powoduje okresowe znikanie tych odruchów. Sclerosis multiplex (stwardnienie rozsiane; sclerosis insularis; sclerosis disseminata). Cechy. Odruchów brak lub są one osłabione w okolicy nadbrzu­sza i brzucha; jest to charakterystyczny i wyraźny objaw przedmiotowy. Hemiplegia organica (porażenie połowicze na tle zmian organicznych). Cechy. Odruchy są osłabione lub brak ich po porażonej stronie w początko­wym okresie zwiotczenia. Arteriosclerosis medullae spinalis (stwardnienie tętnic rdzenia kręgowego). Cechy. Odruchy brzuszne ulegają osłabieniu lub znikają. Zaawansowany wiek; łagodny spastyczny niedowład po­przeczny (chodzenie jest ograniczone do kilkudziesięciu krótkich kroków z pociąganiem nogami, kończyny stają się sztywne i ciężkie, ze stopniowym przeważaniem przykurczów w miarę stopniowego zanikania mięśni); we wczes­nym okresie żywe odruchy kolanowe i ze ścięgien Achillesa, później osła­bione lub nieobecne; czasem upośledzenie czynności zwieraczy; niekiedy miejscowe zaniki mięśniowe, zwłaszcza ramion i rąk; czasem dysartria, emo­cjonalna nadmierna gadatliwość, osłabienie władz umysłowych, porażenie rzekomoopuszkowe lub parkinsonizm; umiarkowane napięcie i przykurcz z na­rastającym powoli zanikiem mięśni. Tumor cerebri (guz mózgu). Cechy. Odruchy nadbrzuszne i brzuszne po stronie przeciwnej do guza mogą ulegać zmniejszeniu lub znikać, a można obserwować objawy rozpoczynającego się porażenia połowiczego. Mniej częste przyczyny. Appendicitis acuta; typhus abdominalis; tabes dor-salis; meningitis cerebrospinalis epidemica; myelitis transversa; encephalitis St. Louis; degeneratio medullae spinalis combinata subacuta; epilepsia (nie­kiedy pod koniec napadu); paralysis periodica familiaris; morbus Friedreichi (odruchy mogą być osłabione lub nieobecne); paraplegia spastica hereditaria seu diplegia (odruchy mogą być nieobecne).