A A A

BUDOWA JAJNIKA

Budowa jajnika tak jak ją widzimy w przekroju podłużnym u kobiety płciowo dojrzałej wykazuje bardziej luźną część środkową tzw. rdzeń oraz obejmującą go bardziej zagęszczoną część obwodową — korę. Z zewnątrz jajnik pokryty jest kostkowym nabłonkiem płciowym, który odpowiada przekształconemu nabłonkowi otrzewnej. Pod nim leży błona biaława (tunica albuginea) znacznie słabiej rozwinięta niż błona biaława jądra; ona nadaje jajnikowi jego konsystencję. W warstwie powierzchownej błony białawej włókna klejodajne układają się równolegle do powierzchni narządu; natomiast włókna warstwy głębokiej przenikają w głąb do kory jajnika i łączą się z łącznotkankowym podścieliskiem jajnika (stroma ovańi). Kora (cortex). W podścielisku kory leżą kuliste pęcherzyki jajnikowe dochodzące do wielkości ziarna wiśni i nawet większe; największe z nich guzkowato wypuklają powierzchnię jajnika. Każdy pęcherzyk zawiera jedno jajo (ovum). Spotyka się tu wszystkie okresy rozwoju pęcherzyków jajnikowych, jednakże ilościowo znacznie przeważają pęcherzyki małe, niedojrzałe. Najmniejsze pęcherzyki i najbardziej powierzchowne są to tzw. pęcherzyki jajnikowe pierwotne (folliculi ovarici primarii). Pęcherzyki te wzrastają w pęcherzyki wtórne albo wzrastające (folliculi ovarici secundańi) głębiej położone, a te w pęcherzyki trzeciego okresu albo dojrzewające (folliculi ovarici vesiculosi), największe, one to, jak wspomniano, guzkowato wypuklają powierzchnię jajnika. Po dojrzeniu ściana takiego pęcherzyka pęka i jajo wypada z jajnika. Oprócz tych różnych stadiów dojrzewania pęcherzyków w jajniku występują tzw. ciałka żółte (corpora lutea) ; są to gruczoły dokrewne utworzone z pęcherzyków pękniętych w różnych okresach ich rozwoju lub zaniku. Tkanka łączna podścieliskowa kory zawiera bardzo liczne fibroblasty. Jej włókna klejodajne i kratkowe biegną w różnych kierunkach, przeplatają się i tworzą wiry. Rdzeń (medulla) zbudowany jest z wiotkiej tkanki łącznej i zawiera bardzo liczne naczynia krwionośne. Pęcłierzyki jajnikowe, jeszcze bardzo liczne u noworodka, zanikają. Rdzeń przerywa korę przy wnęce jajnika wzdłuż brzegu krezkowego; występują tu pasemka mięśniowe gładkie i za­chowują się nieliczne, szczątkowe kanaliki sieci jajnika w zmiennej liczbie.