Reklama
A A A

BUDOWA POCHWY

Pochwa, jak zaznaczono poprzednio, jest to obszerna spłaszczona cewa biegnąca w miednicy małej prawie prostolinijnie od góry i od tyłu ku dołowi i do przodu. Odróżniamy w niej ścianę przednią (pańes anterior) oraz ścianę tylną (pańes posterior). W górny koniec pochwy, jak duża brodawka, wnika skośnie odcinek pochwowy szyjki macicy (portio vaginalis cewicis uteri), koniec dolny otwiera się ujściem pochwy (ostium vaginae) do przed­sionka pochwy. U dziecka i dziewicy ujście to zamyka prawie całkowicie błona dziewicza (hymen), pozostawiając niewielki tylko otwór.