Reklama
A A A

CHOROBY TĘTNIC

Wszystkie odcinki układu naczyniowego nerek mogą ulegać zmianom chorobowym. Prowadzi to do wielkiej rozmaitości obrazów anatomicz­nych i klinicznych, zależnie od tego, w którym odcinku rozwinęły się zmiany. Allen dzieli choroby naczyniowe nerek na: choroby tętnic, do których zalicza przede wszystkim miaż­dżycę lub stwardnienie tętnic nerkowych (arteriosclerosis renum), guzko­we zapalenie okołotętnicze i zakrzepowe zapalenie tętnic (periarteritis nodosa et tromboangiitis obliterans), symetryczną martwicę kory (necro­sis corticalis bilateralis) oraz zmiany zatorowo-zakrzepowe w nerkach; choroby tętniczek nerkowych — stwardnienie tętni-czek nerkowych, czyli pierwotne stwardnienie nerek łagodne i złośliwe w chorobie nadciśnieniowej i nadciśnieniu złośliwym (nephrosclerosis primaria benigna — arteriolosclerosis renum, et nephrosclerosis maligna — arteriolosclerosis et arteriolonecrosis renum); choroby włośniczek nerkowych — stwardnienie kłęb­ków w cukrzycy, czyli zespół Kimmelstilla-Wilsona (glomerulosclerosis diabetica); 4) choroby żył nerkowych — zakrzepica żył nerkowych.