A A A

CHRAPLIWY ODDECH

Chrapanie lub oddech chrapliwy jest dobrze znanym objawem, występu­jącym w czasie głębokiego snu u wielu zdrowych ludzi, którzy śpią z otwar­tymi ustami. Chrapanie występuje również w większości przypadków głębo­kiej śpiączki. Chrapanie w czasie snu występuje w na­stępujących chorobach. Wyrosłe adenoidalne jamy nosowo-gardłowej. Cechy. Nocny sen dziecka ulega znacznemu zaburzeniu; oddechy są głośne i chrapliwe, niekiedy wy­stępują przedłużone przerwy, po których pojawiają się głębokie hałaśliwe wdechy. Dziecko oddycha otwartymi ustami. Hypertrophia tonsillarum. Cechy. W wyraźnych przypadkach zasadniczym objawem są objawy przerostu, a mianowicie oddychanie przez usta, zaburze­nia snu połączone z chrapaniem oraz głos nosowy. Zatkanie nosa (polipy; ostrogi; skrzywienie przegrody nosowej; rhinitis vasomotorica; sinusitis allergica; zgrubienie małżowin nosa; wyrosłe kostne; rhinitis chronica). Cechy. Występuje tu niemożność swobodnego oddychania przez nos. Dolegliwość ta nasila się w nocy, powodując często oddychanie przez usta i chrapanie. Abscessus peritonsillaris. Cechy. W wypadku upośledzenia drożności w oko­licy zanosowej może pojawiać się oddychanie o typie spostrzeganym w prze­roście migdałków podniebiennych. Abscessus retropharyngeus. Cechy. Hałaśliwe chrapanie, występujące w tej chorobie, nazwano chrapaniem podobnym do gdakania kury. Paralysis postdiphtherica. Cechy. Następstwem porażenia podniebienia mięk­kiego bywa niekiedy chrapliwy oddech.