A A A

cylindroidy

Należy wspomnieć jeszcze o nierzadko spotykanych w osadzie moczu tworach przypominających szkliste wałeczki, od których różnią się jednak tym, że są zwykle cieńsze i dłuższe, bardziej taśmowate niż cylindryczne, często pofałdowane lub rozgałęzione, mniej ostro odgraniczone. Wystę­pują one zwykle obok wałeczków szklistych, często w przebiegu procesów zapaleń w drogach moczowych, i noszą nazwę „cylindroidów". Znaczenie rozpoznawczo-różnicowe wałeczków szklistych jest niewiel­kie, gdyż występują one we wszelkich sprawach chorobowych nerek, a nawet w moczu osób zdrowych. Natomiast wałeczki ziarniste, nabłonkowe, a zwłaszcza tłuszczowe i lipoidowe, szczególnie występujące w większej liczbie, dowodzą ciężkiego uszko­dzenia i dalej posuniętych zmian zwyradnłających miąższu nerkowego. W przebiegu pierwotnie i wtórnie marskiej nerki, pomimo nawet znacznej niedomogi czynnościowej nerek, wałeczków się nie spotyka lub też występują one w niewielkiej liczbie. W nadciśnie­niu złośliwym natomiast występują w moczu wszystkie rodzaje wałecz­ków w dużej liczbie.