Reklama
A A A

CZĘŚCIOWE ZAPADNIĘCIE PRZESTRZENI MIĘDZYŻEBROWYCH

Dyspnoe (duszność). Cechy. Częściowe zapadnięcie przestrzeni międzyżebro­wych występuje w czasie wdechu i wydechu, stosownie do typu powikłania, wskutek nadmiernie wzmożonej czynności dodatkowych mięśni oddechowych. Jeśli duszność ma charakter mieszany, pojawia się w czasie obu faz oddycha­nia. Dolne żebra mogą więc uczestniczyć w retrakcji. Stridor (szmer ze zwężenia). Cechy. Jeśli przeszkoda w drogach oddecho­wych jest dostatecznie duża, występuje częściowe zapadanie się przestrzeni międzyżebrowych przy wdechu. Jest to szczególnie dobrze widoczne u dzieci. Hypertrophia cordis (przerost serca). Cechy. Niekiedy występuje częściowe zapadanie się czwartej i piątej przestrzeni międzyżebrowej tuż na lewo od mostka w czasie skurczu serca; obraz ten kojarzy się z powiększeniem lewej komory, zwłaszcza u osób wychudzonych. Takie powiększenie serca w razie silnych skurczów jest przyczyną również „kołyszącego ruchu" klatki piersio­wej; przy skurczu lewa część ściany klatki piersiowej porusza się na zewnątrz, a prawa częściowo się zapada; odwrotnie dzieje się przy rozkurczu. W nie­których przypadkach wyraźnego przerostu prawej komory występuje częś­ciowe zapadnięcie obu bocznych ścian klatki piersiowej, skojarzone z wy-pukłeniem przedniej ściany. Atelectasis pulmonum massiva (rozległa niedodma płuc). Cechy. Przestrze­nie międzyżebrowe są zwężone i częściowo zapadnięte po stronie chorej. Pericarditis adhaesiva chronica (przewlekłe zrostowe zapalenie osierdzia; adhaesiones pleuropericardiales). Objawy, Objawem patognomonicznym jest częściowe zapadanie się przy skurczu serca dziesiątej i jedenastej przestrzeni międzyżebrowej w okolicy poniżej lewej łopatki oraz — rzadziej — siódmej i ósmej przestrzeni międzyżebrowej w okolicy pachowej (objaw Broadbenta). Stwierdza się również częściowe zapadanie się klatki piersiowej w okresie skurczu w okolicy uderzenia koniuszkowego. Stenosis ostii venosi sinistri (zwężenie lewego ujścia żylnego). Cechy. Pod koniec rozkurczu w niektórych przypadkach można zaobserwować częściowe zapadanie się międzyżebrzy w okolicy przedsercowej. Emphysema pulmonum atrophicum (rozedma płuc zanikowa; atrophia pul­monum senilis). Cechy. Niekiedy występuje wciąganie przestrzeni między­żebrowych oraz nadobojczykowych przy wdechu. Mniej częste przyczyny. Przewlekłe zrostowe zapalenie opłucnej; gruźlica włóknista (częściowe zapadanie się klatki piersiowej w okolicy przedserco­wej); zwłóknienie płuc (częściowe zapadanie się okolicy przedsercowej); tężyczka (przy skurczu serca częściowe zapadanie się okolicy lewych dolnych żeber od tyłu); rak płuc (ze zwłóknieniem i zrostami lub niedodmą); zapad płuca (u dzieci).