A A A

DROGA NASIENIA

Główny składnik nasienia (sperma) —plemniki wytwarzają się w jądrze i stąd dostają się do najądrza. Z dolnego końca najądrza wychodzi nasieniowód. Nasieniowód jako część składowa powrózka nasiennego przenika (w kanale pachwinowym) przez przednią ścianę brzucha; następnie linią łukowatą biegnie przez miednicę małą i kieruje się do dna pęcherza; tutaj nasieniowód poszerza się wytwarzając bańkę nasieniowodu. U dna pęcherza, jako silne boczne wypuklenie nasieniowodów, rozwijają się pęcherzyki nasienne, wydzielina których miesza się z na­sieniem odprowadzana do końcowych, silnie zwężonych odcinków nasienio­wodów, do kanalików wytryskowych. Kanaliki wytryskpwe, prawy i lewy, uchodzą do części początkowej cewki moczowej. Ta część cewki, w której znajdują się oba te ujścia, objęta jest gruczołem krokowym albo sterczem, wydzielina którego również miesza się z nasieniem; jest to część sterczowa cewki moczowej. Z tego miejsca począwszy cewka moczowa służy jako wspólna droga moczu i nasienia; zaliczamy ją do części płciowych zewnętrznych. Z powyższego opisu wynika, że nasienie przebiega drogę okrężną, początek której leży w bliskości końca; przebieg ten tłumaczy się procesem zstępowania jądra w czasie rozwoju.