Reklama
A A A

DROGI WYPROWADZAJĄCE MOCZ

Drogi w prowadzające mocz rozpoczynają się właściwie już cewkami zbiorczymi miąższu nerkowego, które łączą się w przewody brodawkowe uchodzące do mied­niczki nerkowej. Przez otwory brodawkowe mocz ścieka z nich do miedniczki i stąd do moczo­wodu. Oba moczowody uchodzą do pęcherza. Wprowadzając cystoskop do pęcherza moczowego (cystoskopia) widzimy u żywego jak mocz rytmicznie ścieka kroplami do pęcherza: 8—i o kropli, po czym następuje przerwa, znowu 8— i o kropli, znowu przerwa itd. Długość przerw zależna jest od działalności nerek; wynosi ona mniej więcej '/4 do i minuty. W pęcherzu moczowym z powodu silnego zamknięcia mię­dzy nim a cewką moczową mocz się zatrzymuje i normalnie odpływ odbywa się tylko w długich przerwach.