Reklama
A A A

HEMOGLUBINURIA WYSIŁKOWA

Czasem u młodych i zupełnie zdrowych ludzi występuje hemoglobi­nemia i hemoglobinuria (ciemny mocz) w związku z dużym wysiłkiem fizycznym — w czasie marszu lub biegu. Sprawa ta jest zresztą zupełnie łagodna, nie towarzyszy jej niedokrwistość z retikulocytozą, leukopenią, trombopenia ani objawy uszkodzenia czynności nerek. Dotyczy ona czę­sto osobników z nadmierną lordozą kręgosłupa lędźwiowego. Wydaje się, że w tych przypadkach istnieje zwiększona przepuszczalność nerek w stosunku do hemoglobiny (obniżenie progu przepuszczalności). Roko­wanie jest zupełnie pomyślne — choroba zazwyczaj samoistnie ustępuje po kilku miesiącach lub latach.