Reklama
A A A

HERPES ZOSTER

Powodem do wymieniania półpaśca jako objawu jest fakt, iż półpasiec może być objawem wtórnym w niektórych chorobach, których nie wolno przeoczyć w jego obecności. Niniejszy opis odnosi się do tych obrazów chorobowych, które ograniczają się do klatki piersiowej. Herpes zoster per se (ganglionitis posterior acuta). Cechy. Półpasiec może występować jako choroba pierwotna, czyli samoistna. Najczęściej spotyka się półpasiec na tułowiu i to zwykle po jednej stronie, przeważnie po prawej. Wykwitv są charakterystyczne; składają się one ze skupień pęcherzyków, usadowionych na zmienionej rumieniowato podstawie w polu, zaopatrywanym przez grzbietowy korzonek nerwowy, i zawierających płyn; wykwity poja­wiają się rzutami. Treść pęcherzyków bywa jasna, bądź — w ciężkich przy­padkach — krwawo podbarwiona; w innych przypadkach może być płyn ropny. Pęcherzyki mogą przebijać się z wytworzeniem owrzodzenia. Między piątym a dziesiątym dniem od pojawienia się pęcherzyków zaczynają one za­sychać, wytwarzając łuskę. Mogą występować i pozostawać białe blizenki. Pacjent czuje się źle, narzeka na złe samopoczucie i ból, a ciepłota ciała ulega podwyższeniu jeszcze przed pojawieniem się wykwitów. Zwykle wykwity poprzedza znaczny ból miejscowy, a niekiedy nadmierna wrażliwość miej­scowa; znaczne bóle newralgiczne mogą utrzymywać się po zniknięciu wykwi­tów. Ponowny rzut pojawia się rzadko. Intoxicatio arseno chronica (przewlekłe zatrucie arsenem). Cechy. Jednym z charakterystycznych objawów ze strony skóry jest półpasiec. Do innych najczęstszych zmian skórnych należą przebarwienia skóry oraz rogowacenie. Meningitis cerebrospinalis (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Cechy. Półpasiec może występować w różnych okolicach ciała. Często pojawiają się inne wykwity (wybroczyny punkcikowate, rumień guzowaty, rumień, plamy z przekrwienia, pokrzywka, niesztowice, pęcherzyca, a niekiedy zgorzel skóry). Syringomyelia (iamistość rdzenia kręgowego). Cechy. W polach zaopatry­wanych przez niektóre nerwy mogą pojawiać się wykwity pęcherzykowate, utrzymując się przez kilka dni, bez bólu i bez objawów podrażnienia i często ograniczone do obszaru znieczulenia. Neurosyphilis (kiła układu nerwowego) Cechy. Czasem występuje półpasiec. Mniej częste przyczyny. Gruźlica kręgosłupa; rak kręgu; guz rdzenia kręgo­wego; złamanie kręgosłupa z przemieszczeniem; choroba Weila (herpes haemorrhagicum); ospa; białaczka; krwawienie podpajęczynówkowe; rozsiane stwardnienie rdzenia kręgowego; torbiel opony twardej rdzenia kręgowego; zapalenie rdzenia kręgowego; przewlekłe zatrucie bizmutem; choroba Hodg-kina.