Reklama
A A A

ILOŚCIOWE OKREŚLANIE INULINY W OSOCZU

Zasada ilościowego określania inuliny polega na tym, że pod wpływem kwaśnej hydrolizy cząsteczka inuliny rozpada się na cząsteczki fruktozy, której zawartość można następnie oznaczyć różnymi sposobami. Ostatnio wprowadzono metody kolo­rymetryczne. Największą popularnością cieszy się metoda oparta na znanym odczy­nie Ihl — Pechmana polegającym na zjawianiu się niebieskiego zabarwienia w roz­tworze fruktozy po dodaniu do niej dwufenyloaminy. Odczynniki: 10°/o roztwór siarczanu cynku (Zn SO4), 0,5 N NaOH, 10"/o roztwór dwufenyloaminy: 10 gr czystej dwufenyloaminy rozpuszcza się w absolutnym etanolu do 100 ml. Roztwór ten można przechowywać w ciemnej bu­telce najwyżej w ciągu 1 tygodnia. roztwór kwasu solnego w etanolu: 80 objętości chemicznie czystego stężonego HC1 rozpuszcza się w 112 objętościach 95°/o etanolu. Przechowywać należy w ciemnej butelce nie dłużej niż tydzień. Lepiej jednak jest przygotowywać świeży roztwór tego samego dnia. Dla każdego określenia przygotowuje się świeżą mieszaninę 12 objętości odczynnika 3 i 192 objętości odczynnika 4, która stanowi właściwą pełną mieszaninę dwufenyloaminy z kwasem solnym i alkoholem, potrzebną do miareczko­wania. Wykonanie. Osocze. I. 0,2—0,3 ml przemytych drożdży dodaje się do 2—3 ml osocza szcza-wianowego lub heparynowanego i wstawia się na 45 minut do cieplarki w temp. 38° (dla fermentacji). II. 1 ml płynu po fermentacji miesza się z 7 ml przekroplonej wody, 1 ml roz- tworu Zn SO4 (odczynnik 1) i 1 ml NaOH (odczynnik 2), mocno wstrząsa, odstawia na 10 min., potem przesącza się (lub odwirowuje). III. do 5 ml przesączu dodaje się 10 ml wyżej wspomnianej mieszaniny dwufe- nyloaminy, alkoholu i kwasu solnego, wlewa się do naczynia do hydrolizy i zapie- czętowuje je. Powstaje mlecznobiały osad, który rozpuszcza się przy wstrząsaniu. Naczyńko do hydrolizy umieszcza się na 60 min. w łaźni wodnej tak, aby stale gotująca się woda w łaźni sięgała nieco wyżej niż poziom płynu w naczyńku. Po wyjęciu z łaźni należy szybko ostudzić naczyńko w zimnej wodzie: Miano odczytuje się w kolorymetrze Pulfricha, używając filtru S 61 i czystej wody, zadanej dla porównania w podobny sposób (tylko bez fermentacji). Mocz. Postępuje się w taki sam sposób, tylko nie przeprowadza się fermentacji, chyba że jest wyraźny cukromocz. Mocz przed badaniem rozcieńcza się odpowied­nio — mianowicie po wstrzyknięciu 50 ml 10°/o inuliny dożylnie i przy diurezie 3—4 ml na 1 minutę rozcieńcza się mocz 20-ikrotnie; jeżeli diureza jest mniejsza (a więc stężenie inuliny większe) należy rozcieńczyć go 100-krotnie.