Reklama
A A A

JAMA NOSOWA

Jama nosowa (cauum nasi) ograniczona jest powierzchnią wewnętrzną nosa zewnętrznego i przez kości. Do przodu przez przedsionek jama nosowa otwiera się nozdrzami przednimi (nares), ku tyłowi łączy się z częścią nosową gardła przez oba obok siebie położone czworoboczne nozdrza tylne (choanae). Pośrodkowo położona przegroda nosa (septum nasi) dzieli jamę nosową na połowę prawą i lewą. Każda z nich ma cztery ściany: dolną czyli dno, górną — sklepienie, przyśrodkową utworzoną przez przegrodę nosa i boczną. Wielkość. Długość jamy nosowej mierzy około 6 cm, wysokość w obrębie blaszki sitowej około 4 cm; szerokość' dna każdej połowy wynosi mniej więcej 12—15 mm, podczas kiedy szerokość sklepienia 2—3 mm. Jama nosowa zwęża się więc silnie ku górze i obie ściany boczne jamy nosowej kierują się zbieżnie ku mózgoczaszce. Nozdrza tylne są znacznie niższe od jamy nosowej. Wysokość każdego z nich mierzy około 30 mm, szerokość około 15 mm.