Reklama
A A A

JASNONIEBIESKA TWARDÓWKA

Kruchość kości (osteogenesis imperfecta, congenita et tarda; fragilitas ossium). Cechy. Twardówki są jasnoniebieskie. W wywiadzie rodzinne występowanie tego stanu; wystą­pienie w życiu płodowym lub przy urodzeniu; znacznego stopnia łamliwość wszystkich kości; mogą występować wykrzywienia i zniekształcenia kończyn; nieprawidłowo rozwinięta czaszka; głuchota pochodzenia nerwowego. Mniej częste przyczyny. Wadliwy rozwój okostnej; krzywica płodowa; cho­roba marmurowa kości (choroba Albersa-Schónberga); stożkogłowie; u dzieci z ciemną karnacją.