Reklama
A A A

KIFOZA

Kątowa kifoza często przebiega z bocznym odchyleniem kręgosłupa, które często jest bardziej nasilone niż w przypadku skoliozy. Nierzadko występuje również wyrównawcza lordoza, np. w gruźlicy piersiowego odcinka kręgosłupa z następową kifozą znajdujemy lordozę w odcinku lędźwiowym. W kifozie lub w garbie krzywizna może mieć charakter kątowy i ograniczać się do małego odcinka grzbietu, może również być rozległa i rozciągać się od czaszki do kości ogonowej. Uogólnione osłabienie, rozwijające się na jakimkolwiek tle, może prowadzić do powstania jednolitej skoliozy w odcinku szyjno-piersiowym z wyrównawczą lordozą w odcinku lędźwiowym i pochyleniem czaszki ku tyło­wi (zaokrąglone barki). Jest to częste w wieku dojrzewania przy osłabieniu mięśni, lenistwie lub noszeniu zbyt ciężkich przedmiotów (zależna od posta­wy lub rozwojowa kifoza). Czasem dołącza się skrzywienie boczne w związku z Krótkowzrocznością. Częstą przyczyną kifozy lub garbienia się jest również starość lub uprawiane zajęcie. Gruźlica kręgosłupa (spondylitis tuberculosa). Cechy. W miejscu usadowie­nia się zmian gruźliczych może pojawić się garb lub ostre wypuklenie grzbie­tu. Często obejmuje ono dolne kręgi szyjne, natomiast rzadko górne, gdzie rozwija się wolniej niż w jakimkolwiek innym odcinku kręgosłupa. Jeżeli kifoza umiejscowiona jest w odcinku piersiowym, w obrębie kręgosłupa lędź­wiowego znajdujemy lordozę. Przy zajęciu odcinka lędźwiowego kifoza roz­wija się wolniej niż, w kręgosłupie piersiowym i jest słabiej zaznaczona, często towarzyszy jej skrzywienie boczne. Zesztywniający gościec kręgosłupa (spondylitis deformans). Cechy. Kifoza występuje łącznie z unieruchomieniem kręgosłupa. Krzywizna kifozy jest jednolita, brak lordozy wyrównawczej. Krzywica (rachitis). Cechy. Kręgosłup, wygięty wypukłością ku tyłowi, tworzy jednolitą krzywiznę, a wyrostki kręgów wystają. Rzadko występuje skrzywienie boczne. Zniekształcenie można znieść, unosząc do góry nogi pacjenta, leżącego na brzuchu. Wybitniejsze zmiany stwierdzamy w przebiegu krzywicy dorosłych (starcze zrzeszotnienie kości). Rozedma płuc pęcherzykowa istotna (emphysema pulmonum alveolare essen-tiale). Cechy. Piersiowa krzywizna kręgosłupa pogłębia się, grzbiet zaokrągla się do tego stopnia, że łopatki wydają się być ustawione poziomo. Choroba Parkinsona (morbus Parkinsoni, paralysis agitans). Cechy. Głowa jest pochylona do przodu, grzbiet zgięty, chory trzyma ręce z dala od tułowia nieco zgięte w łokciach. Akromegalia (acromegalia). Cechy. Kifoza i inne cechy postawy przypo­minają postawę goryla. Choroba Pageta (osteitis deformans). Cechy. Zapadniętej klatce piersiowej towarzyszy kifoza szyjno-piersiowa. Zniekształcenie jest nieodprowadzalne, nie występuje wyrównawcza lordoza lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Rozmiękanie kości (osteomalacia). Cechy. Znaczna kifoskolioza może zmniej­szyć wysokość chorego o kilkanaście cm i spowodować jakby opadanie głowy i karku ku przodowi i do wewnątrz klatki piersiowej. Ghówne objawy. Występuje przede wszystkim u źle odżywiających się ko­biet. Osłabienie mięśni, bóle grzbietu i nóg. Zmiany we krwi (niski poziom fosforu, wysoki poziom fosfatazy). Może pojawiać się tężyczka. Badanie radio­logiczne wykazuje uogólnione zrzeszotnienie kości. Poprawa po leczeniu wi­taminą D. Mniej częste przyczyny. Guz kręgu; kiła kręgosłupa; bąblowiec kręgu; nad­czynność przytarczyc; choroba Scheuermanna; zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego; jamistość rdzenia; choroba Friedreicha; Osteoarthro­pathie hypertrophicans pulmonalis; tętniak zstępującej części tętnicy głównej piersiowej (tworzący wyciski w trzonach kręgów); zapalenie kaletki maziowej Porterà (vertebra prominens); wrodzone spastyczne porażenie poprzeczne,-szpiczak mnogi; niedorozwój umysłowy; zmiany zwyrodnieniowe stawów; chondroosteodystrofia (choroba Morquio-Brailsforda); kręg płaski; dystrofia mięśniowa; dysplasia epiphysalis multiplex; zespół Klippel-Feila.