A A A

Korzeń płuca

Korzeń albo trzon płuca (radix pulmonis) łączy serce oraz tchawicę z powierzchnią śródpiersiową płuca i utworzony jest przez te wszystkie twory, które wchodzą do wnęki płuca lub z niej wychodzą. Opłucna obejmująca korzeń płuca wraz z jej przedłużeniem ku dołowi — więzadłem płucnym, analogicznie do krezki jelita stanowi, jak już wspomniano, krezkę płuca (mesopneumonium), przejście opłucnej ściennej w opłucną płucną. Między przednią a tyłną blaszką krezki w części dolnej, w obrębie więzadła płucnego, znajduje się nieznaczna tylko ilość tkanki łącznej, kilka żył oraz węzłów i naczyń chłonnych, podczas kiedy w górnej części krezki, w obrębie korzenia, znajdują się z każdej strony: oskrzela, obie żż. płucne, górna i dolna, gałęzie i żż. oskrzelowe, naczynia chłonne, splot płucny (nerwowy) oraz otaczająca te twory tkanka łączna.