A A A

ŁZAWIENIE

Łzawienie (lacrimatio) jest to nadmierne wytwarzanie i wydzielanie łez; epi­fora (łzawienie) jest to nadmierne spływanie łez na policzki, spowodowane zwiększonym wydzielaniem, zwężeniem dróg łzowych odprowadzających łzy do nosa lub nieprawidłowym ustawieniem punktów łzowych. Ostre nieżytowe zapalenie spojówek (coniunctivitis catarrhalis acuta). Cechy. W lekkich przypadkach wydzielina jest wodnista z pojedynczymi kłaczkami śluzu. Wypływając poza brzegi powiek, wydzielina może spowo­dować macerację otaczającej skóry. Przewlekłe nieżytowe zapalenie spojówek. Cechy. Nierzadko występuje łza­wienie (epiphora), spowodowane nieprawidłowym ustawieniem dolnego punktu łzowego skutkiem zapalenia brzegów powiek i wyprysku powieki dolnej. Ciało obce w oku. Cechy. Obfite łzawienie oka. Astenopia (ból oczu). Cechy. Po pracy wzrokowej występuje łzawienie; oczy łzawią przy najlżejszym podrażnieniu. Zapalenie tęczówki (iritis). Cechy. Silne łzawienie występuje w przypad­kach zaczynających się ostro i gwałtownie. Zapalenie rogówki (keratitis). Cechy. Łzawienie, ból, światłowstręt, kurcz powiek i zaburzenia widzenia występują w zapaleniu rogówki. Czasami we wrzodzie rogówki są one słabo wyrażone lub nawet nieobecne, lecz stwierdza się je zwykle w okresie ostrym. Wywinięcie powiek (ectropion). Cechy. Na skutek wywinięcia punktu łzo­wego łzy spływają po policzku. Może wytworzyć się maceracja i wyprysk powieki dolnej. Przewlekle zapalenie woreczka łzowego (dacryocystitis chronica). Cechy. Stałym objawem jest łzawienie, zwiększające się na zimnie, wietrze, w kurzu, w zadymionym powietrzu itd. Uczucie pełności w okolicy woreczka łzowego; przy ucisku na okolicę woreczka wypływa z punktu łzowego śluzowata wydzielina; prze­wlekły przebieg. Zapalenie brzegów powiek (blepharitis). Cechy. Zwykle występuje łza­wienie. Katar sienny. Cechy. Łzawienie jest głównym i dokuczliwym objawem choroby. Ostre zapalenie śluzówki nosa (pospolite przeziębienie; ostry katar nosa). Cechy. Występuje łzawienie z uczuciem gorąca w oczach i poniżej oczu. Odra (morbilli). Cechy. Wzmożone łzawienie jest jednym z początkowych objawów kataralnych. Grypa (influenza). Cechy. Choroba często rozpoczyna się objawami ostrego kataru z łzawieniem. Krztusiec (pertussis). Cechy. W okresie nieżytowym występuje łzawienie wraz z innymi objawami zwykłego przeziębienia. Porażenie nerwu twarzowego (paralysis nervi facialis). Cechy. Łzawienie oka po zajętej stronie jest czasami jednym z wczesnych objawów i jest spo­wodowane częściowo przez brak siły ucisku powieki, a częściowo przez odwi­nięcie na zewnątrz punktu łzowego. Przewlekły alkoholizm. Cechy. Oczy są załzawione, a spojówka przekrwiona i czasami z odcieniem podżółtaczkowym. Mniej częste przyczyny. Dychawica oskrzelowa; blednica; jaglica; zapale­nie spojówek typu Parinaud; przerost migdałków podniebiennych; zatrucie jodem; zatrucie bromem; nagminne zapalenie przyusznic; jęczmień; zwężenie lub zarośnięcie punktów i kanalików łzowych; guz powieki w bliskiej okolicy punktu łzowego; newralgia nerwu trójdzielnego; dur plamisty; porażenie mięś­niowe twarzowo-łopatkowo-ramieniowe; choroba Graves-Basedowa; awitami­noza B2; zapalenie spojówek, spowodowane energią promienistą; wczesny okres rzeżączki oka; nagminne zapalenie rogówki i spojówki; pasmowate za­palenie rogówki; wiosenne zapalenie spojówek; zatrucie arsenem; zatrucie rtęcią; łzawienie nerwicowe; bliznowate wywinięcie powiek; ból głowy po­chodzenia histaminowego; pryszczykowe zapalenie rogówki; wrodzone obu­stronne porażenie nerwu twarzowego; zespół Gradenigo'a; hipokalcemia; nowotwory złośliwe nosogardziełi; zapalenie szpiku kostnego kości klinowej; łzawienie napadowe; zespół uszno-skroniowy; miąższowe zapalenie rogówki; zapalenie nadtwardówki; zapalenie twardówki; zapalenie współczulne oka; podwinięcie brzegów powiek.