Reklama
A A A

MACICA W OKRESIE PORODU

Po okresie ciąży następuje okres wydalania płodu z ustroju matki, czyli poród (partus). Po porodzie następuje okres ściśle złączony z ciążą oraz porodem i będący ich następstwem. Jest to okres połogu, kiedy macica powraca do swych prawidłowych wymiarów, kształtów i budowy. Zarówno mechanizm porodowy, jak i zmiany poporo­dowe należą do podręcznika położnictwa. Opis nasz ograniczymy więc do kilku uwag dotyczących macicy. Podczas porodu pod wpływem kurczenia się mięśnia macicznego oraz tłoczni brzusznej, a według niektórych (Gzyżewicz) również pod wpływem prężności jaja płodowego, płód zostaje wydalony z macicy. Po jego odejściu macica kurczy się ponownie, co z kolei powoduje odklejenie się od niej łożyska. Kurcząca się w tym czasie mięśniówka macicy zaciska dochodzące do łożyska naczynia krwionośne przerwane podczas oddzielania się łożyska od ściany macicy. Wraz z łożyskiem i błonami płodowymi odklejają się również zrośnięte z sobą doczesna pokrywowa i ścienna. W rezultacie na całej wewnętrznej powierzchni macicy część czynnościowa błony śluzowej zostaje zerwana, zaś część podstawowa obnażona. Zmienny czas trwania porodu składa się z szeregu kolejnych okresów. Ich oma­wianie przekracza jednak granice tego podręcznika.