Reklama
A A A

MIEJSCOWA TKLIWOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ

Stłuczenia i rany ścian klatki piersiowej są widocznymi przyczynami boles-ności. Normalnie kobiety są nierzadko wrażliwe na ucisk w okolicy uderze­nia koniuszkowego. Fractura sterni (złamanie mostka). Cechy. Gwałtowny ból pod wpływem ucisku, zwykle w okolicy zespolenia rękojeści mostka z trzonem. Fractura costae (złamanie żebra). Cechy. Zaznaczona bolesność uciskowa okolicy nad siedliskiem bólu i przy uciskaniu mostka ku tyłowi. Ropień ściany klatki piersiowej. Cechy. Wyraźna bolesność przy ucisku okolicy nad ropniem. Gorączka; ucieplenie, zaczerwienienie, ból, obrzmienie, chełbotanie, aspiracja (ropa). Neuralgia intercostalis (nerwoból międzyżebrowy; neuritis intercostalitis). Cechy. Często znaczna bolesność powierzchowna. Wzdłuż przebiegu nerwu międzyżebrowego istnieją trzy punkty szczególnie wrażliwe, a mianowicie: w pobliżu kręgosłupa, w środkowej części okolicy pachowej oraz w pobliżu mostka. Miejsca te odpowiadają punktom wyjścia trzech gałązek skórnych.. Fibrositis intercostalis (zapalenie mięśniowo-ścięgniste międzyżebrowe). Cechy. Bolesność okolicy mięśni międzyżebrowych, zwykle po jednej stronie. Ból przy skręcaniu lub głębokim oddychaniu; brak obja­wów zapalenia opłucnej lub innych przyczyn bólu w klatce piersiowej. Herpes zoster (półpasiec). Cechy. Zwykle stwierdza się bolesność wzdłuż nerwu międzyżebrowego; może ona pojawiać się przed, w czasie lub po wy­stąpieniu charakterystycznych wykwitów. Niekiedy stwierdza się maksymalną bolesność w trzech punktach, które opisano przy nerwobólu międzyżebro­wym. Pneumonia crouposa (zapalenie płatowe płuc). Cechy. W niektórych przy­padkach ściana klatki piersiowej nad okolicą nacieczenia jest nadmiernie tkli­wa, a pacjent często bardzo żali się przy opukiwaniu tej okolicy. Pleuritis acuta (ostre zapalenie opłucnej). Cechy. Zwykłe istnieje pewna bolesność nad chorą okolicą. W tych przypadkach, w których tarcie opłucnej wykrywa się przypadkowo, można zwykle stwierdzić pewną bolesność pod wpływem ucisku. Wraz z narastaniem wysięku ból wskutek suchego zapalenia opłucnej znika, pozostawiając tylko uczucie wrażliwości na ucisk na zmie­nioną zapalnie okolicę. Empyema pleurae (empyema pleurae pulsans; ropniak opłucnej tętniący). Cechy. Zwykle stwierdza się bolesność na ucisk nad siedliskiem ropy. Objaw ten szczególnie uwydatnia się w rzadszej odmianie — empyema necessitatis. Pyothorax multilocularis (ropniak opłucnej wielokomorowy). Cechy. Bada­niem palpacyjnym można wykryć przy silnym ucisku opuszką palca ostro odgraniczone pole nadmiernej tkliwości. Główne objawy. W wywiadzie — niedawno zapalenie płatowe płuc; ból w boku; kaszel z odkrztuszaniem; gorączka septyczna; dreszcze; poty; leuko-cytoza; objawy fizyczne o zmiennym umiejscowieniu; aspiracja (ropa); zmia­ny radiologiczne. Pleuritis diaphragmatica (zapalenie opłucnej przeponowej). Cechy. Ból może nasilać się pod wpływem ucisku na okolicę przyczepu przepony do 10 żebra. Punkty bolesne mogą również znajdować się w bocznych okolicach karku i na barku po tej samej stronie. Aneurysma arcus aortae (tętniak łuku tętnicy głównej). Cechy. Niekiedy pacjenci odczuwają powierzchowną bolesność skóry w okolicy serca lub nad lewym mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym. Asthenia neurocirculatoria (astenia nerwowo-krążeniowa; zespół wysiłko­wy, serce żołnierskie). Cechy. Często stwierdza się nadwrażliwość skóry w okolicy przedsercowej. Neurosis cordis (nerwica serca). Cechy. Tkliwość przy palpacji okolicy przedsercowej jest częstą, podobnie jak ból promieniujący do tejże okolicy.Obawa przed chorobą serca; brak objawów choroby serca. Angina pectoris (dusznica bolesna). Cechy. Zwykle nadwrażliwość w oko­licy bólu. Pericarditis iibrinosa acuta (ostre włóknikowe zapalenie osierdzia). Cechy. W niektórych przypadkach bolesność może występować przy ucisku opuszką palca okolicy koniuszka serca, a niekiedy w nadbrzuszu i w górnej okolicy kąta międzyżebrowego. Tumor mediastini (guz śródpiersia). Cechy. W niektórych przypadkach — zwłaszcza przy zajęciu opłucnej — ból jest całkowicie obiektywny i może być wywołany tylko przez ucisk badającym palcem. Ucisk okolicy mostka bywa bolesny. Hysteria. Cechy. Pola nadwrażliwości, punkty „histerogenne", występują na skórze klatki piersiowej (i brzucha); ucisk na nie może powodować mniejsze objawy lub nawet napad drgawkowy. Mniej częste przyczyny. Ostre zapalenie oskrzeli; przewlekłe zapalenie oskrzeli (z ropniakiem); gruźlica żeber lub mostka; zapalenie opłucnej między-płatowej; zapalenie okostnej żeber lub mostka; ostre zapalenie mięśnia serca; kolka żółciowa; ropień wątroby; szpiczak mnogi; ropień śródpiersia; prze­wlekłe zapalenie śródpiersia; rak żeber lub mostka; mięsak żeber lub mostka; torbiel bąblowca żeber lub mostka; wrzód żołądka; niestrawność z bębnicą; nagminna pleurodynia; bolesność mostka i żeber w chorobach krwi (niedo­krwistość złośliwa, białaczka itd.); ucisk na korzonki tylne (osteoarthritis; prolapsus nuclei pulposi; nowotwory rdzenia kręgowego; ropień okolicy krę­gosłupa itd.); choroby przełyku; psychonerwica; niektóre zaburzenia w zakre­sie współczulnego układu nerwowego.