Reklama
A A A

MIEJSCOWA TKLIWOŚĆ SZYI PRZY PALPACJI

Stany zapalne szyi, jak ropień, zapalenie włóknistej tkanki łącznej podskór­nej i czyrak mnogi, są nie wymagającymi wyjaśnień przyczynami powstania wrażliwości na ucisk. Stan zapalny układu adenoidalnego gardła. Cechy. W tonsillitis acuta, adenoiditis acuta, pharyngitis lateralis acuta oraz tonsillitis lingualis acuta istnieje tkliwość na ucisk okolicy węzłów chłonnych szyi, które mogą być nieco powiększone, lecz nigdy do rozmiarów spotykanych w błonicy. Abscessus perilonsillaris (ropień okołomigdałkowy). Cechy. W mięśniach bocznych szyi powstaje ból oraz często tkliwość na obmacywanie. Diphtheria (bionica). Cechy. Błonica gardła jest często związana z tkliwością na dotyk i obrzękiem szyi, głównie w okolicy węzłów chłonnych, lecz ata­kuje również tkanki wokół nich. Spondylitis tuberculosa vertebrarum cervicalium (gruźlica kręgów szyi). Cechy. Bolesne miejsce można zazwyczaj wykryć uciskiem na wyrostki ościste zaatakowanych kręgów. Wyraźny ból i tkliwość często oznaczają tworzenie się ropnia. Złamanie z przemieszczeniem kręgów szyi. Cechy. Nad uszkodzonym krę­giem stwierdza się znaczną tkliwość. Pleuritis diaphragmatica (zapalenie opłucnej przeponowej). Cechy. Punkty wrażliwe na obmacywanie można wykryć wzdłuż mięśnia czworobocznego, ujawniając je szczególnie przy głębokim nacisku; ostro zlokalizowany ból w szyi, samoistny lub powstający tylko przy głębokim ucisku i po tej samej stronie co ból w okolicy brzucha, wskazuje na zajęcie kopuły przepony. Po­dobne objawy zdarzają się przy zajęciu opłucnej stykającej się z osierdziem. Aneurysma arcus aortae (tętniak łuku tętnicy głównej). Cechy. Powierz­chowna tkliwość na dotyk jest czasem odczuwana ponad lewym mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym. Costa cervicalis (żebro szyjne). Cechy. Ucisk w okolicy bocznego trójkąta szyi, bezpośrednio ponad końcem mostkowym obojczyka, może wywołać ból, promieniujący w dół do ramienia.