Reklama
A A A

MOCZU ODDAWANIA BOLESNOSC LUB UTRUDNIENIE

Gonorrhoea (urethritis). Cechy. Oddawanie moczu jest niebolesne, strumień powolny; w urethritis anterior acuta utrudnienie oddawania moczu. W urethri­tis posterior acuta ból zwykle promieniuje do krocza, przedniej części cewki moczowej tuż za żołędzia lub do nadbrzusza i pojawia się przed oddaniem moczu w postaci parcia, w czasie oddawania moczu oraz jako bolesny skurcz przy końcu moczenia. W przewlekłym zapaleniu tylnej części cewki moczo­wej z zapaleniem gruczołu krokowego moczenie bywa częstsze, bolesne, utrud­nione i jest pilną potrzebą; strumień powoli zaczyna się i powoli kończy. Poza tym oddawanie moczu może być normalne. Hypertrophia prostatae (prostatismus). Cechy. Stałym objawem jest utrud­nienie rozpoczęcia oddawania moczu. Utrudnienie to wzmaga się przy parciu. W miarę narastania zalegającej ilości moczu lub pojawienia się zakażenia, moczenie staje się bolesne. Pacjent ma wrażenie, że pęcherz nie opróżnia się całkowicie. Strictura urethrae. Cechy. Bolesność i zwiększenie częstości oddawania mo­czu są często objawami początkowymi. Niekiedy bywa wahanie się przy roz­poczynaniu oddawania moczu lub potrzeba parcia dla podtrzymania tego aktu. Cystitis ácuta. Cechy. Oddawanie moczu jest bolesne; akt kończy się serią bardzo bolesnych skurczów. Calculus vesicae urinariae. Cechy. Ból może być nasilony. Kurcz może być długotrwały, a ból lokalizuje się głównie w żołędzi, wzdłuż pars péndula urethae, oraz w kroczu. Ból znacznie nasila się w „napadzie kamicy". Tuberculosis renis. Cechy. Najbardziej charakterystyczny i wyraźny ból występuje pod koniec oddawania moczu, utrzymując się przez pewien czas po ukończeniu mikcji. Jest to skutkiem zajęcia pęcherza. Phimosis. Cechy. Otwór w napletku może być tak mały, iż znacznie utrud­nia oddawanie moczu. Niemożność ściągnięcia napletka za żołądź; mały otwór w napletku. Carúncula urethrae. Cechy. W czasie oddawania moczu występuje bardzo silny ból. Występowanie u kobiet; badanie ujścia cewki moczowej (czerwony, kruchy guz wielkości grochu, tuż przy ujściu lub w ujściu, wraż­liwy na dotknięcie); bywa nadmierna pobudliwość pęcherza. Fibromyomata uteri. Cechy. Wskutek ucisku na pęcherz występuje bolesne i utrudnione oddawanie moczu, bolesne parcie na mocz i zwiększenie częstości oddawania moczu. Tabes dorsalis (ataxia locomotorica). Cechy. Utrudnienie opróżniania pę­cherza może być objawem wstępnym. Nietrzymanie moczu występuje w póź­niejszym okresie. Mniej częste przyczyny. Calculus urethrae; ciało obce w cewce moczowej; ciało obce w pęcherzu; pelveoperitonitis; urethritis tuberculosa; hyperaciditas urinae; abscessus periappendicularis; appendicitis; calculus prostatae; carci­noma vesicae urinariae; carcinoma prostatae; carcinoma cervicis uteri; myc-litis; podrażnienie nerek (kantarydyna, terpentyna itd.); endometritis acuta; cystis ovarii; neurosis; paralysis diaphragmae; polypus vesicae urinariae; pro­lapsus uteri; tumor vesicae urinariae; exulceratio vesicae urinariae; vulvitis; cystocoele; trigonitis; diverticulum vesicae urinariae; skrzepy krwi w pęche­rzu; prostatitis; tuberculosis prostatae; atonia vesicae urinariae; abscessus prostatae; cystitis chronica; tumor pelvis; graviditas (retroversio uteri); car­cinoma urethrae (primaria seu secundaria); syringomyelia; tumor medullae spinalis; sclerosis multiplex; balanitis; proctitis; abscessus perinei; pyelitis; phosphaturia; dysmenorrhoea; varióla; varicella; zmienione zapalnie żylaki odbytu; dysenteria.