Reklama
A A A

MRUK W OKOLICY PRZEDSERCOWEJ

Mruk jest palpacyjnym odpowiednikiem zjawiska osłuchowego szmeru i po­dobnie jak szmer wykazuje największe nasilenie w określonym punkcie i po­jawia się w ściśle określonym okresie cyklu pracy serca. Mruk stanowią delikatne lub szorstkie wibracje podobne do mruczenia kota, wyczuwanego ręką położoną na gardle zwierzęcia. Stenosis ostii venosi sinistri (zwężenie lewego ujścia żylnego). Cechy. Przedskurczowy mruk nad koniuszkiem serca jest praktycznie patognomo-niczny. Jeśli rękę badającą umieścić w okolicy przedsercowej nieco powyżej i w prawo od uderzenia koniuszkowego, wyczuwa się delikatną wibrację, która pojawia się w czasie całego rozkurczu lub jego części i kończy się ostrym, gwałtownym tonem skurczowym. Mruk może występować w danym przypadku niestale. W niektórych przypadkach wyczuwa się go najlepiej w czasie wydechu, w innych może ujawniać się po niewielkim wysiłku, pod­czas gdy w jeszcze innych można go wykryć przy zmianie postawy pacjenta. Mruk zwykle znika z chwilą pojawienia się niewydolności krążenia w póź­nym okresie choroby. Występowanie w okresie dojrzewania lub wczesnej dojrza­łości; w wywiadzie — ostry rzut choroby gośćcowej (rok lub więcej temu); nad koniuszkiem szmer przedskurczowy o typie crescendo, kończący się ostrym pierwszym tonem; rozdwojenie drugiego tonu nad koniuszkiem; za­akcentowanie, a często rozdwojenie drugiego tonu nad tętnicą płucną; roz­szerzenie stłumienia serca w prawo i do trzeciego lewego między żebrzą; zmienność objawów przedmiotowych; niekiedy migotanie przedsionków; dusz­ność wysiłkowa; czasem kaszel; niekiedy krwioplucie; później objawy niewyrównania krążenia; badanie radiologiczne. Aneurysma arcus aortae (tętniak łuku tętnicy głównej). Cechy. Mruk może kojarzyć się z uchwytnym palpacyjnie tętnieniem rozprężliwym i mocnym drugim tonem. Mruk występuje w okresie skurczu i cechuje się szczególnie wibrującym charakterem. Można go wyczuwać nad całą górną i środkową okolicą przedsercową, a zwykle również w tętnicach szyjnych oraz w okolicy dołka nadmostkowego. Insufficientia valvularum semilunarium aortae (niedomykalność zastawek półksiężycowatych tętnicy głównej). Cechy. Zwykle mruk rozkurczowy w dru­giej prawej przestrzeni międzyżebrowej — tuż przy mostku; częściej jednak mruk jest wyraźniejszy w trzecim lewym międzyżebrzu tuż przy mostku. Przy obmacywaniu można również wyczuwać przedskurczowy mruk w pobliżu ko­niuszka, co przemawia albo za prawdziwym zwężeniem lewego ujścia żylnego, albo za szmerem Flinta. Dilatatio aortae (rozszerzenie tętnicy głównej). Cechy. Nierzadko spotyka się nad tętnicą główną mruk skurczowy oraz mocny drugi ton. Thyreotoxicosis (nadczynność tarczycy; morbus Graves-Basedowi). Cechy. Mruk skurczowy bywa wyczuwalny w drugiej lewej przestrzeni międzyżebro­wej przy krawędzi mostka. Stenosis ostii arteriosi sinistri (zwężenie lewego ujścia tętniczego). Cechy. Prawie zawsze wyczuwa się raczej szorstki mruk skurczowy, bardziej nasilo­ny nad aortą (druga prawa przestrzeń międzyżebrowa). Podobny mruk rzadko wyczuwa się przy obmacywaniu okolicy wielkich naczyń tętniczych, położo­nych w pobliżu powierzchni ciała. Przebieg bywa bezobjawowy do chwili wystąpienia nie­wydolności krążenia; uderzenie koniuszkowe podnoszące przemieszczone ku dołowi; szorstki szmer skurczowy zlokalizowany nad tętnicą główną, ulega­jący przewodzeniu do tętnic szyjnych; osłabienie lub brak drugiego tonu nad tętnicą główną; tętno zwolnione, małe, twarde, leniwe. Asthenia neurocirculatoria (astenia nerwowo-krążeniowa; zespól wysił­kowy). Cechy. Często występuje skurczowy mruk nad koniuszkiem. Anaemia (niedokrwistość). Cechy. Bardzo rzadko wyczuwa się mruk skur­czowy w drugiej lewej przestrzeni międzyżebrowej tuż przy mostku w skoja­rzeniu ze szmerem czynnościowym nad tętnicą płucną. G/ówne objawy. Obecność niektórych przyczyn niedokrwistości; astenia; bladość; duszność wysiłkowa; kołatanie serca; obrzęki stóp; badanie krwi (zmniejszona zawartość hemoglobiny i liczba krwinek czerwonych, poikilo-cytoza, jądrzaste krwinki czerwone). Stenosis arteriae pulmonalis congenita (zwężenie tętnicy płucnej wrodzone). Cechy. Nad podstawą serca na lewo od mostka niekiedy wyczuwa się mruk skurczowy. Ductus Botalli persistens (przetrwały przewód tętniczy Botalla). Cechy. Często nad podstawą serca po stronie lewej wyczuwa się mruk skurczowy; mruk może trwać przez cały cykl pracy serca. Mniej częste przyczyny.Atheromatosis aortae; defectus septi ventriculorum; insufficientia valvularum semilunarium arteriae pulmonalis (mruk rozkurczo­wy w drugiej lewej przestrzeni międzyżebrowej); insufficientia valvulae tri-cuspidalis (mruk skurczowy nad wyrostkiem mieczykowatym mostka i okolicą dolnej części mostka); Stenosis ostii venosi dextri (przedskurczowy mruk nad wyrostkiem mieczykowatym i nad dolną okolicą mostka); morbus rheumati-cus acutus (mruk skurczowy nad koniuszkiem); szmer tarcia osierdzia (skur­czowy mruk nad koniuszkiem); szmer tarcia opłucnej (mruk skurczowy nad koniuszkiem); insufficientia valvulae mitralis (mruk skurczowy nad koniusz­kiem); zgrubienie zastawek tętnicy głównej (mruk skurczowy nad tętnicą główną); defectus septi atriorum (mruk skurczowy w drugiej przestrzeni mię­dzyżebrowej na lewo od mostka); Stenosis aortae congenita (mruk skurczowy nad tętnicą główną); znaczne rozszerzenie lewej komory z gwałtownym wy­pełnieniem jej krwią (mruk rozkurczowy nad koniuszkiem i ku lewemu brze­gowi mostka); tętniak tętniczo-żylny tętnicy sutkowej lub wieńcowej, lub gałązek tętnicy płucnej (stały mruk).