Reklama
A A A

NACZYNIA I NERWY

Naczynia i nerwy cewki moczowej są to te same, o których wspomina­liśmy omawiając prącie. Błona śluzowa jest szczególnie bogato wyposażona w na­czynia chłonne i w czuciowe zakończenia nerwowe; jest ona niezmiernie wrażliwa na ból. Naczynia i nerwy gruczołu krokowego. Tętnice są małymi gałązkami pocho­dzącymi głównie z tt. pęcherzowych dolnych, częściowo również z t. odbytniczej dol­nej; biegną one między żyłami splotu sterczowego i dochodzą do torebki oraz do miąższu gruczołu. Żyły miąższu sterczowego przechodzą przez torebkę i uchodzą do splotu sterczo­wego; z tyłu łączą się również z żyłami przestrzeni odbytniczo-sterczowej, odbytnicy i pęcherzyków nasiennych. Naczynia chłonne wewnątrz splotów żylnych kierują się do węzłów biodrowych wewnętrznych; drobniejsze naczynia biegną przypuszczalnie do węzłów położonych u wejścia do kanału zasłonowego. Nerwy. Ruchowe i wydzielnicze elementy autonomiczne, jak również włókna czuciowe, pochodzą ze splotu sterczowego. Naczynia i nerwy gruczołów opuszkowo-cewkowych. Gruczoł ten zaopatrują gałązki t. opuszkowej prącia (z t. sromowej wewnętrznej); włókna nerwowe dochodzą przypuszczalnie ze splotu podbrzusznego dolnego.