Reklama
A A A

NACZYNIA I NERWY

Tętnice. Jajowód otrzymuje naczynia krwionośne, podobnie jak i nerwy, z tych samych tworów, które zaopatrują jajnik. Dopływ krwi odbywa się przez zespalające się gałązki tętnicy jajnikowej i tętnicy macicznej; przebiegają one w krezce jajowodu. Żyły towarzyszą tętnicom i uchodzą częściowo do splotu żylnego jajnika, częściowo do splotu żylnego macicznego. Naczynia chłonne biegną wzdłuż naczyń krwionośnych; przy końcu macicznym jajowodu naczynia podsurowicze jajowodu łączą się z naczyniami chłonnymi macicy; główny odpływ limfy prowadzi wraz z naczyniami chłonnymi jajnika do węzłów lędźwiowych. Nerwy pochodzą ze splotu jajnikowego oraz maciczno-pochwowego i w prze­biegu swym towarzyszą naczyniom; zawierają one składniki czuciowe, jak oczywiście również składniki autonomiczne. Liczne gałązki wnikają w ścianę jajowodu i ich najde­likatniejsze wypustki dają się prześledzić aż do nabłonka.