Reklama
A A A

NACZYNIA I NERWY

Tętnice. Naczynia krwionośne dochodzą do brzegów bocznych pochwy. Główne naczynie tętnicze pochodzi z silnej, zstępującej gałęzi t. macicznej, t. pochwowej, która czasem może odchodzić samodzielnie z t. biodrowej wewnętrznej; mniejsze gałęzie z t. pęcherzowej dolnej, t. odbytniczej środkowej i sromowej wewnętrznej pochodzą wszystkie z t. biodrowej wewnętrznej i dochodzą do dolnej części pochwy. Czasem na tylnej ścianie pochwy gałęzie te wytwarzają podłużne nie­parzyste zespolenie. i Żyły tworzą obfity splot po obu stronach pochwy, splot pochwowy, który łączy się z żyłami pęcherza i odbytnicy oraz z żyłami części płciowych zewnętrznych; główny odpływ krwi żylnej prowadzi do ż. biodrowej wewnętrznej. Naczynia chłonne. Obfite naczynia chłonne tworzą sieci w ścianie pochwy. Z górnej części pochwy limfa odpływa wzdłuż t. biodrowej wewnętrznej do węzłów biodrowych wewnętrznych; z części dolnej do węzłów odbytnicy oraz przez przeponę moczowo-płciową do węzłów okolicy pachwinowej. Nerwy, które zawierają włókna czuciowe i autonomiczne, pochodzą ze splotu podbrzusznego dolnego i dochodzą do pochwy wzdłuż gałęzi tętniczych. W błonie zewnętrznej tworzą one splot nerwowy zawierający drobne zwoje i stąd podążają dalej do błony mięśniowej i błony śluzowej. W ostatniej wytwarzają znowu splot nerwowy; kolbowate zakończenia nerwowe leżą w blaszce właściwej błony śluzowej, zakończenia wolne dochodzą do nabłonka. Niektórzy podają, że część końcową pochwy w blis­kości jej ujścia do przedsionka zaopatrują również gałązki czuciowe nerwu sromo­wego; w tej okolicy wrażliwość pochwy jest większa.