Reklama
A A A

NACZYNIA I NERWY

Tętnice. Zaopatrzenie tętnicze pochodzi przede wszystkim z t. pęcherzowej dolnej; poza tym z gałązek t. pochwowej (od t. macicznej) i w obrębie części przeponowej i podprzeponowej z t. opuszki przedsionka, gałęzi t. sromowej wewnętrznej. Żyły. Ze splotu żylnego cewki moczowej żyły uchodzą głównie do splotu pęcherzo­wego i pochwowego, częściowo również na zewnątrz miednicy do żył części płciowych zewnętrznych. Naczynia chłonne prowadzą z jednej strony do węzłów biodrowych wewnętrznych, z drugiej zaś do węzłów pachwinowych. Nerwy. Zaopatrzenie nerwowe przejmuje splot pęcherzowy, gałęzie którego to­warzysząc tętnicom zaopatrują głównie mięśniówkę gładką. Prążkowany zwieracz cewki unerwiony jest gałązkami n. sromowego. Włókna czuciowe biegną w tychże nerwach.