Reklama
A A A

NACZYNIA I NERWY DNA MIEDNICY

Tętnice. Dno miednicy obsługuje t. sromowa wewnętrzna. U swego początku z tętnicy biodrowej wewnętrznej wychodzi ona z jamy miednicy przez szczelinę pod-gruszkowatą otworu kulszowego większego, owija się dokoła kolca kulszowego i przez otwór kulszowy mniejszy kieruje się do dna miednicy. Tutaj przylega ona z początku do ściany bocznej dołu kulszowo-odbytniczego, gdzie biegnie w kanale sromowym. Na drodze tej oddaje ona do odbytu tętnicę odbytniczą dolną. Na tylnym brzegu prze­pony moczowo-płciowej t. sromowa wewnętrzna oddaje t. kroczową, która swymi gałęziami mosznowymi tylnymi (lub wargowymi tylnymi) zaopatruje mięśnie prącia (lub łechtaczki) oraz mosznę (lub wargi sromowe). Główny pień tętnicy sromowej wewnętrznej biegnie do przodu w obrębie przepony moczowo-płciowej, opuszcza ją ku tyłowi od więzadła poprzecznego krocza i dochodząc do więzadła łonowego łuko­watego przechodzi w t. grzbietową prącia (lub grzbietową łechtaczki). Żyły towarzyszą tętnicom. T. sromowa wewnętrzna w obrębie krocza ma dwie żyły towarzyszące, które łączą się z sobą przed wejściem do miednicy małej w dużą ż. sromową wewnętrzną. Droga żyły dokoła kolca kulszowego jest ta sama co tętnicy. Naczynia chłonne krocza prowadzą do powierzchownych węzłów chłonnych pachwinowych. Nerwy, które dochodzą do poszczególnych mięśni, były już poprzednio omówione. N. sromowy, zaopatrujący mięśnie pochodzące ze zwieracza steku, ma ten sam prze­bieg co t. sromowa wewnętrzna i towarzyszące jej żyły. Gałęzie nerwowe, które opuszczają kanał sromowy i kierują się do odbytu zaopatrują również skórę krocza, są to nerwy odbytnicze dolne; dalej do przodu z n. sromowego odchodzą nerwy krocza, z których nerwy mosznowe tylne (lub wargowe tylne) zaopatrują skórę krocza i moszny (lub warg sromowych). Oprócz tego skórę krocza zaopatrują gałęzie kro­czowe n. skórnego tylnego uda; występują one spod dolnego brzegu ni. pośladkowego wielkiego i tutaj też najlepiej dają się wypreparować.