A A A

NACZYNIA I NERWY JAMY NOSOWEJ

Tętnice. Jamę nosową zaopatrują gałęzie t. ocznej (z t. szyjnej wewnętrznej) i t. szczę­kowej (z t. szyjnej zewnętrznej). Z t. ocznej wstępują do jamy nosowej t. sitowa przednia i t. sitowa tylna; pierwsza zaopatruje część przednią ściany bocznej i przeciwległą część przegrody, druga okolicę małżowiny górnej i odpowiadającą jej część przegrody. Z t. szczękowej do jamy nosowej wstępuje jej gałąź, t. klinowo-podniebienna przez otwór klinowo-podniebienny i oddaje tt. nosowe tylne boczne do małżowiny środkowej i dolnej oraz tt. nosowe tylne przegrody do przeciw­ległej części przegrody. Jedna z tych gałązek przez kanał przysieczny łączy się z t. pod-niebienną większą. Eiczne zespolenia tworzą się również z tętnicami nosa zewnętrznego, twarzy i oczodołu. Błona śluzowa przegrody nosa jest szczególnie bogato unaczyniona; 80% wszystkich krwotoków nosa pochodzi z przegrody. W błonie śluzowej naczynia tworzą trzy sieci włosowate ułożone w trzy piętra: sieć głęboką w okostnej i ochrzęstnej (które odpowiadają tkance podśluzowej), sieć środkową dokoła gruczołów i powierz­chowną położoną bezpośrednio pod nabłonkiem. Żyły. Żyły błony śluzowej przebiegają tą samą drogę co tętnice i łączą się z żyłami jamy czaszki i oczodołu. Z przedniej i górnej części jamy nosowej przez ż. sitowe, przednią i tylną, krew żylna wlewa się do ż. ocznej górnej, z części tylnej i dolnej do splotu skrzydłowego. U dziecka, rzadziej u dorosłego, przez otwór ślepy prowadzi żyłka z jamy nosowej do zatoki strzałkowej górnej. Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej uchodzą do węzłów poza-gardłowych położonych do przodu od trzonu 2 kręgu i do węzłów podżuchwowych. Dalszą stacją limfatyczną wszystkich tych naczyń są węzły chłonne szyjne głębokie górne. Przypuszczalnie istnieje połączenie naczyń chłonnych błony śluzowej jamy nosowej z jamą podpajęczą mózgowia przez blaszkę sitową, ponieważ wstrzykując zabarwioną ciecz do jamy podpajęczej barwnik widoczny jest na błonie śluzowej nosa. Nerwy błony śluzowej okolicy oddechowej pochodzą z pierwszej i drugiej gałęzi n. trójdzielnego. Przedni, mniejszy odcinek błony śluzowej ściany bocznej i przy­środkowej zaopatrują gałęzie nosowe przednie z pierwszej gałęzi n. trójdzielnego (drogą n. nosowo-rzęskowego i sitowego przedniego). Pozostałą, większą część błony śluzowej ścian bocznych i przegrody zaopatrują gałęzie nosowe tylne z drugiej gałęzi n. trój­dzielnego (ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego). Najgrubszy nerw gałązek nosowych tylnych — n. nosowo-podniebienny biegnie na przegrodzie do przodu i ku dołowi w kierunku otworu przysiecznego. Nerwy te wiodą nie tylko włókna czuciowe, ale również włókna współczulne oraz przywspółczulne do naczyń i gruczołów (ze zwoju rzę­skowego i skrzydłowo-podniebiennego). Błonę śluzową zatoki szczękowej zaopatrują włókna drugiej gałęzi n. trójdzielnego, pozostałych zatok — włókna pierwszej gałęzi. Okolica węchowa ze swego nabłonka węchowego wysyła włókna węchowe do nerwów węchowych, a poza tym otrzymuje również włókna z n. trójdzielnego.