Reklama
A A A

NACZYNIA I NERWY MOCZOWODU

Tętnice. Część brzuszna moczowodu otrzymuje kilka gałązek z t. nerkowej, t. jądro­wej lub jajnikowej, z aorty i t. biodrowej wspólnej; część miedniczną z t. odbytniczej środkowej i z t. pęcherzowej dolnej (u kobiet również z t. macicznej). Żyły tworzą luźno łączące się sploty, które uchodzą do żył jądrowych lub jajni­kowych w obrębie jamy brzusznej i do żył biodrowych wewnętrznych w obrębie miednicy małej. Naczynia chłonne prowadzą do węzłów biodrowych wewnętrznych, biodrowych i lędźwiowych. Nerwy towarzyszą wyżej wspomnianym tętnicom w postaci splotów, które w obrębie ściany moczowodu mają niewielkie komórki zwojowe; nerwy moczowodu oprócz włókien czuciowych zawierają włókna współczulne i przywspółczulne (pochodzące z sąsiednich splotów). Miedniczka i kielichy nerkowe są szczególnie bogato wypo­sażone w dośrodkowe włókna bólowe; podrażnienie ich wywołuje silne bóle.