Reklama
A A A

NACZYNIA I NERWY OPŁUCNEJ

Tętnice. Opłucną żebrową zaopatrują t t. międzyżebrowe tylne (z aorty piersiowej) i gałęzie międzyżebrowe przednie (z t. piersiowej wewnętrznej), opłucną śródpiersiowa — t. osierdziowo-przeponowa (z t. piersiowej wewnętrznej), jak również gałęzie śródpiersiowe i gałęzie przełykowe (z aorty zstępującej), opłucną przeponową — t t. przeponowe górne (z aorty piersiowej) i t. mięśniowo-przeponowa. Opłucną płucną zaopatrują gałęzie oskrzelowe. Żyły opłucnej towarzyszą tętnicom. Naczynia chłonne. Tkanka podopłucnowa opłucnej ściennej jest bogato wyposażona w delikatne naczynia chłonne; dopływ płynu surowiczego do jamy opłucnej i wchłanianie ułatwiają przypuszczalnie drobne otworki (stomata) opłucnej ściennej. Odpływ Hmfy z opłucnej żebrowej odbywa się za pośrednictwem naczyń podopłucno-wych przez naczynia chłonne międzyżebrowe. Stąd limfa odpływa z jednej strony w kierunku mostka do węzłów międzyżebrowych przednich (mostkowych), z drugiej w kierunku kręgosłupa do węzłów międzyżebrowych tylnych (kręgowych) i dalej do węzłów śródpiersiowych przednich i tylnych, które przyjmują również limfę z opłucnej śródpiersiowej i przeponowej. Na uwagę zasługuje stosunek naczyń chłonnych opłucnej żebrowej do naczyń chłonnych międzyżebrowych towarzyszących naczyniom międzyżebrowym krwio­nośnym. Naczynia chłonne międzyżebrowe bowiem mają zespolenia z węzłami limfa-tycznymi pachowymi; zachodzi więc możliwość zakażenia tych węzłów (dochodzą do nich naczynia chłonne gruczołu sutkowego) przez naczynia opłucnej żebrowej jak również węzłów szyjnych głębokich dolnych przez naczynia chłonne osklepka opłucnej, które do nich prowadzą. Naczynia chłonne opłucnej przeponowej poprzez przeponę łączą się z na­czyniami podotrzewnowymi; oprócz tego odpływ limfy może się kierować do przednich lub do tylnych węzłów przeponowych i stąd dalej przez przednie (Sledziewski) lub tylne naczynia chłonne śródpiersiowe. Sledziewski opisuje naczynia chłonne, które prowadzą przez rozwór przełykowy do węzłów żołądka i tętnicy trzewnej, jak również do węzłów tchawiczo-oskrzelowych dolnych. Naczynia chłonne opłucnej śródpiersiowej kierują się do węzłów śródpier­siowych przednich i tylnych, o czym już wspominaliśmy, oraz do węzłów przeponowych. Opłucna płucna ma naczynia chłonne: sieci powierzchownej płuca. Nerwy. Opłucną płucną zaopatrują włókna układu współczulnego; udział n. błędnego nie jest pewny. Opłucną ścienną zaopatrują włókna czuciowe. Do opłucnej żebrowej dochodzą gałązki opłucnowe z 2 do 10 n. międzyżebrowego; osklepek opłucnej, opłucna śródpiersiowa i przeponowa otrzymują gałązki n. przeponowego. Podrażnienie opłucnej przeponowej wywołuje promieniujące bóle w okolicy odpowiednich segmentów szyjnych; chorzy odczuwają bóle w okolicy zdrowej, którą zaopatrują nerwy pochodzące z tych segmentów (bark, staw barkowy).