Reklama
A A A

NACZYNIA I NERWY TCHAWICY I OSKRZELI

Tętnice. Część szyjną tchawicy zaopatruje t. tarczowa dolna (z t. podobojczy-kowej); część piersiową i oskrzela — od tyłu gałęzie oskrzelowe aorty piersiowej, od przodu gałęzie oskrzelowe t. piersiowej wewnętrznej. Żyły części szyjnej tchawicy (ze splotu tarczowego nieparzystego) uchodzą do żż. tarczowych dolnych i do ż. tarczowej najniższej; żyły części piersiowej tchawicy i oskrzeli, jako żż. oskrzelowe (tylne i przednie) uchodzą do układu żż. nieparzystych i do ż. piersiowej wewnętrznej (przez żż. międzyżebrowe). Naczynia i węzły chłonne. Z górnego odcinka tchawicy naczynia chłonne pro­wadzą przez węzły szyjne powierzchowne do węzłów szyjnych głębokich dolnych i z nich do pnia chłonnego szyjnego. Z dolnej części tchawicy i z oskrzeli naczynia chłonne biegną przez węzły tchawiczo-oskrzelowe i tchawicze do pni oskrzelowo-śródpiersiowych. Nerwy tchawicy i oskrzeli pochodzą bezpośrednio z n. błędnego i jego gałęzi, n. krtaniowego wstecznego; gałęzie współczulne z pnia wspólczulnego.