Reklama
A A A

NAJCZĘSTSZE ROZMIESZCZENIE

Niemal każde schorzenie skóry wykazuje skłonność do zajmowania okre­ślonych miejsc, które w obrazie klinicznym stanowią ważne cechy diagno­styczne. W niektórych chorobach skóry zajęte są prawie wyłącznie określone obszary, natomiast inne schorzenia częściej spotyka się na innych miejsach. Niżej zestawiono pospolite choroby skóry, porządkując je według miejsc naj­częstszego występowania, co może przyczyniać się do ułatwienia rozpoznania. Owłosiona skóra głowy. Dermatitis seborrhoica, alopecia, psoriasis, furun­culosis, eczema, atheroma, verrucae, trichophytiasis, psoriasis, pediculosis, impetigo, carcinoma, melanoma. Uszy. Dermatitis seborrhoica, psoriasis, eczema, congelatio, carcinoma baso- cellulare, carcinoma planoepitheliale, dermatitis contagiosa (barwienie wło- sów), impetigo secundaria (we wszawicy głowy), keratoses, lupus vulgaris, lepra. Twarz. Acne, furunculosis, keratoses, naevi, herpes simplex, trichophytiasis, dermatitis seborrhoica, milium, impetigo, erysipelas, acne rosacea, lupus ery­thematosus, lupus vulgaris, carcinoma basocellulare, carcinoma planoepithe­liale, eczema, vitiligo, verrucae, lepra, dermatitis contagiosa, dermatitis vene­nata, erythema multiforme. Brwi. Dermatitis seborrhoica, myxoedema (brak zewnętrznej jednej trzeciej części brwi), alopecia areata, hypertrichosis, sycosis vulgaris. Powieki. Xanthelasma, eczema, dermatitis contagiosa, milium, hordeolum, meibomitis cystica, carcinoma, dermatitis seborrhoica, lupus erythematosus. Nos. Keratoses, carcinoma, furunculosis, acne rosacea, congelatio, lupus erythematosus, lues tertiaria (nos siodełkowaty). Wargi. Herpes simplex, leukoplakia, carcinoma (górnej wargi zazwyczaj podstawnokomórkowy, dolnej — zawsze płaskonabłonkowy), dermatitis conta­giosa,' sclerosis initialis (lues), cheilitis migrans, eczema, oedema angioneuro-ticum, morbus Fordyce, cheilitis exfoliativa, cheilitis glandularis. Owłosiona część twarzy. Trichophytiasis, naevi, keratoses, carcinoma, milium, impetigo, alopecia areata, hypertrichosis. Szyja. Milium, furunculosis, carbu-nculosis, dermatitis seborrheica, keloid, dermatitis contagiosa, trichophytiasis, neurodermatitis, pityriasis vesicolor. Klatka piersiowa. Acne, dermatitis seborrheica, pityriasis vesicolor, kera­toses, herpes zoster, pityriasis rosea, eczema, psoriasis, sclerodermia, miliaria. Okolice pachowe. Furunculosis, hyperhidrosis, dermatitis contagiosa, der­matitis seborrhoica, intertrigo, scabies, dermatitis herpetiformis, trichophytia­sis, dermatitis eczematoides infectiosa, pityriasis rosea, molluscum contagio-surn, morbus Fox-Fordyce. Przedramię i nadgarstek. Dermatitis venenata, keratosis pilaris, dermatitis contagiosa, scabies, verrucae, erythema multiforme, lichen planus, pellagra, prurigo, dermatitis professionalis. Ręce. Verrucae, scabies, hyperhidrosis, dermatitis contagiosa, dermatitis venenata, eczema, dermatophytosis, furunculosis, leucoderma, pellagra, carci­noma, erythema multiforme, syphilis, radiodermatitis, erysipeloid. Grzbiet. Acne, pityriasis versicolor, keratoses, herpes zoster, pediculosis, eczema, psoriasis, pityriasis rosea, carcinoma, dermatitis herpetiformis. brzuch. Scabies, pediculosis corporis, urticaria, miliaria, dermatitis conta­giosa, prurigo, pityriasis rosea, pityriasis versicolor, eczema, herpes zoster-exanthemata, syphilis, lichen planus. tośiadki. Acne, furunculosis, scabies, eczema, urticaria, syphilis, dermatitis herpetiformis. ałdy pośladkowe i odbyt. Eczema, condyloma latum, condyloma acumina­tum, granuloma inguinale, lymphogranuloma venereum, dermatitis seborrhoica. psoriasis, dermatophytosis. Zewnętrzne narządy płciowe. Sclerosis initialis (lues), ulcus molle, condy­loma acuminatum, leucoplakia, moniliasis, scabies, elephanthiasis, pediculosis pubis, dermatitis venenata, epithelioma, herpes simplex, lymphogranuloma venereum, lichen planus, psoriasis. Pachwiny. Tinea cruris, intertrigo, pediculosis corporis, granuloma inguina­le, lymphogranuloma venereum, furunculosis, pityriasis rosea, dermatitis pila­ris, psoriasis, pemphigus. Uda. Scabies, keratosis pilaris, eczema, psoriasis, urticaria, exanthemata, parapsoriasis. Kolana i łokcie. Psoriasis, ichtyosis, xanthoma, scabies, epidermolysis bul­losa, verruca plana, dermatitis atopica. Podudzia. Eczema varicosum, ulcus cruris, purpura, psoriasis, lichen planus, prurigo, erythema nodosum, ukłucie owadów, dermatitis venenata, sarcomd Kaposi, elephanthiasis, lepra. Stopy. Dermatophytosis, verrucae plantares, hyperhidrosis, callus, clavus. melanoma, dermatitis contagiosa, congelatio, eczema, psoriasis, syphilis, kera­tosis arsenicalis, sarcoma Kaposi, lepra.