Reklama
A A A

NARZĄDY PŁCIOWE

Do narządów gruczoły płciowe wytwarzające komórki płciowe, plemniki i jaja; drogi je przewodzące, pochodne pranercza i przewodów pranercza (Wolffa) u mężczyzny oraz przewodów przypranerczowych (Mullera) u kobiety, które odprowadzają komórki płciowe, jak również je przyjmują (u kobiety); wreszcie części płciowe zewnętrzne. Te ostatnie pochodzą z guzków, fałdów oraz wałów płciowych zawiązujących się poniżej ujścia przewodu pranercza i przypra-nerczowego do zatoki moczowo-płciowej. Zatoka moczowo-płciowa wytwarza się z przedniej części steku, przedłużającej się ku górze w pęcherz moczowy. U kobiety powstaje z niej tylko płytkie wgłębienie, przedsionek pochwy, u mężczyzny — długa cewka moczowa.