Reklama
A A A

NASIENIOWÓD

Nasieniowód (ductus deferens) jest przedłużeniem przewodu najądrza i w czasie wytrysku z dużą szybkością przeprowadza nasienie do cewki mo­czowej. Na tym polega jego czynność wybitnie przewodząca. W końcu swego poszerzonego odcinka, bańki (ampulla ductus deferentis), łączy się on z pęche­rzykiem nasiennym (vesicula seminalis), tworem gruczołowym, którego wydzielina miesza się z nasieniem. Począwszy od miejsca połączenia, nasie­niowód wnika do gruczołu krokowego i nosi odtąd nazwę przewodu wytrys­kowego (ductus ejaculatorius), który uchodzi do cewki moczowej.