Reklama
A A A

NAWRACAJĄCE NAPADY GORĄCZKOWE

Okresy gorączki o różnym czasie trwania oddzielają okresy bezgorączkowe. Malaria (zimnica). Cechy. Stosownie do typu pasożyta (trzeciaczka lub czwartaczka) i do liczby grup zakażających gorączka pojawia się codziennie, co 3 dzień, co 4 dzień, lub przez 2 dni dzień po dniu, a potem dzień bezgo-rączkowy. Na szczycie napadu ciepłota osiąga 40° do 41 °C. Cholangitis (febris bilioseptica seu hepática intermittens; cholangitis catarrhalis chronica cum obstructione incompleta ductus choledochi; febris hepática intermittens Charcoti). Cechy. Występują nawracające napady dreszczy, go­rączki i potów, często przypominające zimnicę. W wywiadzie — kolka żółciowa; utrzymująca się żółtaczka o zmiennym nasileniu, pogłębiającym się po każdym napadzie; w czasie na­padu bóle w okolicy wątroby oraz zaburzenia żołądkowe. Pyelitis (et pyelonephritis; pyonephrosis). Cechy. W ropnym zapaleniu mied-niczek nerkowych występuje zwykle gorączka przepuszczająca, skojarzona z dreszczami. Dreszcze i gorączka mogą nawracać w regularnych odstępach czasu, przypominając zimnicę. W końcu gorączka może przybierać postać trawiącą, a dreszcze mogą znikać. Lupus erythematosus disseminatus. Cechy. Występuje tu przedłużająca się nieregularna gorączka ze skłonnością do zwolnień o zmiennym czasie trwa­nia (tygodnie, miesiące, a nawet łata). Gorączka może być wysoka lub niska.Występowanie zwykle u młodych dorosłych kobiet; nawra­cające zajmowanie błon maziowych i śluzowych (polyarthritis, pleuritis, peri­carditis); zmniejszenie czynności szpiku kostnego (leukopenia, umiarkowana niedokrwistość niedobarwliwa, umiarkowana małopłytkowość); zlewające się rumieniowate plamy lub płytki na twarzy, palcach oraz nie zakrytych oko­licach; białkomocz, krwiomocz i azotemia; zapalenie wsierdzia: komórki L. E. lub objaw. Choroba okresowa. Cechy. W tej grupie chorób nawracające napady go­rączki występują w regularnych odstępach przez okres miesięcy lub lat, bez wyraźnego postępowania. Ból w jamie brzusznej; dolegliwości stawowe lub obrzmie­nie stawów; leukocytoza łub leukopenia; prognoza pomyślna. Mniej częste przyczyny. Febris wołhyniana (nawracająca gorączka z bólami piszczeli; przenoszą wszy); febris recurrens (3—5 okresów gorączkowych w odstępach .dwutygodniowych); febris undulans (każdy napad krótszy, a przerwa dłuższa); lepra; febris dengue; febris pappataci; sodoku; amoebia-sis; endocarditis septica subacuta; filariasis; gorączka śródziemnomorska; pan­creatitis chronica; leishmaniosis; gorączka po ukąszeniu przez kleszcza Colo­rado.