Reklama
A A A

NIEDOMYKALNOŚĆ SZPARY POWIEKOWEJ (LAGOPHTHALMOS)

Wytrzeszcz spowodowany chorobą Graves-Basedowa. Cechy. Szpara powie­kowa jest szersza niż w warunkach normalnych na skutek skurczu lub retrak-cji powieki górnej. Pacjent mruga rzadziej niż w stanie zdrowia (objaw Stell-waga). Stwierdza się wytrzeszcz; powieka górna nie nadąża za ruchem gałki ocznej ku dołowi (objaw von Graefego). Porażenie nerwu twarzowego. Cechy. Szpara powiekowa po zajętej stronie jest rozszerzona na skutek,opadnięcia powieki dolnej, co jest spowodowane porażeniem mięśnia okrężnego oka. Powieki nie domykają się. Wywinięcie powieki (ectropion). Cechy. Powieki są wywinięte, co powo­duje odsłonięcie spojówki powiekowej. Rozróżniamy cztery rodzaje wywi­nięcia: porażenne, spastyczne, starcze i bliznowate. Wywinięcie porażenne jest spowodowane porażeniem nerwu VII (p. wyżej). Przyczyną wywinięcia spastycznego jest wtórny kurcz powiek przy zapaleniu lub zakażeniu spojó­wek. Ten rodzaj wywinięcia może być wywołany zgrubieniem spojówki w przebiegu rzeżączki lub jaglicy. Wywinięcie starcze jest spowodowane roz­luźnieniem włókien części powiekowej mięśnia okrężnego, które umożliwia wywinięcie powieki dolnej. Wywinięcie bliznowate występuje jako skutek kurczenia się tkanki bliznowatej, powstałej po oparzeniach, owrzodzeniach i ranach szarpanych lub tłuczonych. Garbiak. Cechy. Wysunięcie wypuklonej rogówki ku przodowi i garbiaki twardówki w części równikowej mogą uniemożliwiać zamykanie się powiek. Guz oczodołu. Cechy. Utrudnienie ruchów powiek na skutek wytrzeszczu i rozszerzenia szpary powiekowej. Występuje jednostronnie. Mniej częste przyczyny. Trąd; każdy rodzaj powiększenia gałki ocznej lub powiększenia zawartości oczodołu (ropień oczodołu, krwiak oczodołu); able-pharia (wrodzony brak powiek); złamanie podstawy czaszki; wrodzona krót­kość powiek; śpiączka, wyniszczenie.