Reklama
A A A

NIEJEDNAKOWOŚĆ TĘTNA

Niejednakowość tętna w dwóch symetrycznie ułożonych miejscach może być zupełnie naturalnym zjawiskiem; często spotyka się, że tętnice promie­niowe po obu stronach nie są jednakowej średnicy wskutek różnic w wy­kształceniu krążenia obocznego poprzez powiększone naczynia odżywcze nerwu pośredniego. Niejednakowość tętna jest znacznie ważniejszym objawem przed­miotowym, jeśli wiemy, że rozwinęła się u chorego, u którego tętno było uprzednio normalne. Niejednakowość może przedstawiać się jako pewne opóź­nienie jednej fali tętna w stosunku do drugiej, lub też jako różnica w sile. Aneurysma arcus aortae. Cechy. Jeśli tętniak obejmuje duże naczynia od­chodzące od poprzecznej części łuku, tętno nad tętnicą promieniową (i szyjną) po jednej stronie może się różnić od tętna po stronie przeciwnej. Jeżeli np. rciśnięta jest tętnica bezimienna, lub jej ujście jest częściowo zablokowane przez zakrzep, tętno nad prawą tętnicą promieniową będzie mniejsze niż nad lewą. W ten sam sposób może być zajęta lewa tętnica podobojczykowa, będąc przyczyną powstania mniejszego tętna w lewej tętnicy promieniowej. Rzadko tętno nad tętnicą promieniową jest zniesione po obu stronach. Costa cervicalis et syndroma musculi scaleni anterioris. Cechy. Jeżeli za­burzenie to jest jednostronne, może powstać ucisk na tętnicę podobojczykowa i w konsekwencji jej zwężenie, powodując w ten sposób powstanie niejedna-kowości tętna po obu stronach; jeżeli zaburzenie to przebiega obustronnie, zwykle uwydatnia się bardziej po jednej stronie i bardziej wystające żebro może uciskać na tętnicę tej okolicy powodując powstanie podobnego efektu. Mniej częste przyczyny. Embolia arteriae axillaris sive brachialis; athe­roma arteriae brachialis sive subclaviae; tumor mediastini; aneurysma arte­riae subclaviae sive axillaris sive brachialis; aneurysma arteriae anonymae; fractura brachii; cicatrices brachii; tumor sive lymphadenopathia axillaris; pneumothorax; hydrothorax (duży); thromboangiitis obliterans; aneurysma dissecans; hemiplegia (szczególnie powikłana miejscową zmianą miażdżyco­wą); fistula arteriovenosa; stenosis isthmi aortae, typus adultorum (zmniej­szenie tętna nad lewą tętnicą promieniową); poliomyelitis (zmniejszenie tętna w kończynie opóźnionej w rozwoju).