Reklama
A A A

NIEPRAWIDŁOWE OPORY W LEWYM PODŻEBRZU

Splenomegalia (powiększenie śledziony). Cechy. Guz rozciąga się ku dołowi spod lewego łuku żebrowego, znajdując się w bezpośredniej styczności z przednią ścianą brzucha, ulega obniżeniu przy wdechu, ma gładką po­wierzchnię oraz karbowaną górną i wewnętrzną krawędź. Odgłos opukowy jawny zwykle można uzyskać między rzutem guza na ścianę tylną jamy brzusznej a kręgosłupem. Zaklinowanie kału. Cechy. Zaklinowania kału zwykle tworzą się w zagię­ciu śledzionowym okrężnicy u starszych kobiet ze skłonnością do zaparcia. Zaklinowania te tworzą nieregularne, przesuwalne i plastyczne opory, które znikają po przeczyszczeniu lub po wlewie doodbytniczym czyszczącym. Abscessus subphrenicus (rop.eń podprzeponowy; abscessus subdiaphragma-ticus). Cechy. Przedziurawienie wrzodu żołądka może prowadzić do utwo­rzenia ropnia w lewym przednim zachyłku (wewnątrzotrzewnowo), znanym także pod nazwą zachyłka okołożołądkowego albo okołośledzionowego. Przy palpacji można wykryć wyczuwalny opór, wychodzący spod lewego łuku że­browego, nieruchomy przy oddychaniu i dający stłumienie odgłosu opuko­wego. Przepona może być uniesiona ku górze, powodując brak szmerów od­dechowych nad podstawą lewego płuca i przemieszczenie serca ku górze. Mniej częste przyczyny. Intissusceptio; carcinoma flexurae splenicae coli; colospasmus flexurae splenicae; pancreatitis suppurativa seu cystica; cystis retroperitonealis; rozległe uszkodzenie lewego płata wątroby; tumor ventri-culi; adenoma caudae pancreatis; carcinoma caudae pancreatis; tumor renis sinistri; tumor glandulae suprarenalis sinistri; phantom-tumor.