Reklama
A A A

NIEPRAWIDŁOWE OPORY W PODBRZUSZU

Graviditas (ciąża). Cechy. W czwartym miesiącu nad spojeniem łonowym pojawia się kulisty lity twór i stopniowo powiększa się ku górze około 4 cm na miesiąc; po bokach i ponad tym tworem stwierdza się odgłos opukowy bębenkowy. Retentio urinae (zatrzymanie moczu; rozciągnięcie pęcherza). Cechy. Oglą­daniem stwierdza się szybko powstały, kulisty twór o ścianach napiętych, sięgający od spojenia łonowego do pępka, ze stłumieniem odgłosu opukowego; po bokach i powyżej tego guza występuje odgłos opukowy bębenkowy; ucisk na guz powoduje bóle oraz wzmożone parcie na mocz. Fibromyoma uteri (włókniakomięśniak macicy). Cechy. Wyczuwa się twar­dy, nieregularny, guzowaty twór wychodzący z miednicy, jeśli guzki nowo­tworowe są mnogie i duże. Czasem wyczuwa się, ale nie zawsze, uszypułowane włókniaki podsurowicówkowe często swobodnie ruchome. Leukorrhoea; monorrhagia et metrorrhagia; dysmenorrhoea; bóle w zakresie miednicy, objawy uciskowe ze strony pęcherza i prostnicy; bezpłodność lub ronienie; niedokrwistość; zaburzenia trawienia; badanie dwu­ręczne (macica powiększona oraz nie dające się od niej oddzielić gładkie twarde guzy). Cystis ovarii (torbiel jajnika). Cechy. Występuje tu duży kulisty lub jajo­waty guz o regularnym obrysie, wychodzący z miednicy, dający stłumienie odgłosu opukowego oraz chełbotanie. Po obu stronach guza stwierdza się od­głos opukowy bębenkowy. Badaniem per vaginam wykrywa się objawy tor­bieli w miednicy, przemieszczającej trzon macicy. Hernia abdominaUs (przepuklina brzuszna). Cechy. Przepukliny brzuszne są częste w miejscu blizn nadłonowych. Cystis urachi (torbiel moczownika). Cechy. Torbiel ta tworzy zaokrąglony guz, leżący między pępkiem a spojeniem łonowym, miękki lub twardy, stosow­nie do napięcia, które zależy od jego zawartości; może być przyczyną bólu w podbrzuszu, przebijać się do pęcherza lub do okolicy pępka, a niekiedy może osiągać znaczne rozmiary. Mniej częste przyczyny. Intussuceptio; physometra (obecność gazu w ja­mie macicy); haematometra; graviditas extrauterina rupta; carcinoma uteri; peritonitis tuberculosa; diverticulum vesicae urinariae magnum; subinvolutio uteri; tumor intestini tenuis; carcinoma ovarii,