Reklama
A A A

OBJAWOWE ZAPALENIE ROGÓWKI

Kiła wrodzona (syphilis congenita). Cechy. W późniejszych okresach nie­jednokrotnie występuje miąższowe zapalenie rogówki. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Cechy. Jeśli jest zajęty zwój Gas-sera lub jeśli występuje zapalenie V nerwu czaszkowego, w rogówce wy­stępują zmiany troficzne, które mogą spowodować zapalenie rogówki z wtór­nym owrzodzeniem. Gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych szyjnych (scrophulosis). Cechy. Bar­dzo często występuje pryszczykowe zapalenie spojówki i rogówki. Mniej częste przyczyny. Odra; zimnica; krzywica; cukrzyca; choroba Base­dowa; płonica; zapalenie płuc; dur brzuszny; ospa wietrzna; ospa; dur pla­misty; trąd; cholera; porażenie nerwu trójdzielnego; guz oczodołu; wynisz­czenie głodowe; niedobór witaminy A (xerophthalmia i keratomalacia); łusz­czyca; pęcherzyca; nagminne zapalenie przyusznic; trądzik różowaty; kiła na­byta; łuszczka jaglicza; przewlekłe zapalenie spojówek; urazy chemiczne i mechaniczne; półpasiec powiek i gałki; śpiączka afrykańska; obrzęk śluzo­waty; błonica; bruceloza; zapalenie mózgu i rdzenia poszczepienne; ziarnica weneryczna pachwin; zespół Sjögrena; zespół Wegenera.