Reklama
A A A

OBJAWY KLINICZNE I POSTACIE

postać ostra rozlana krwiopochodna
Powstaje ona jako powikłanie ostrych chorób zakaźnych (płonica, róża) oraz niektórych zatruć, np. sulfonamidami. Objawy kliniczne występują w tych przypadkach wcześniej aniżeli w zwykłych rozlanych zapaleniach kłębków, bo już w 1 tygodniu choroby. Najczęściej powstają zmiany obrzękowe i naciekowe w tkance śródmiąższowej. Zazwyczaj nie stwier­dza się w tych przypadkach nadciśnienia, znaczniejszego białkomoczu ani obrzęków, jednak wcześnie może nastąpić bezmocz z mocznicą. Objawy wczesnej niedomogi nerek zależą albo od bezpośredniego uciśnięcia kłęb­ków i kanalików nerkowych przez obrzękłą tkankę śródmiąższową (glau­coma renis), jak można wnosić z natychmiastowej poprawy klinicznej po obłupieniu nerki w takich przypadkach, albo od ostrego niedokrwienia. Wreszcie proces zapalny może przechodzić z otaczającej tkanki śródmiąż­szowej per continuitatem na sąsiednie kłębki i kanaliki, jak to często stwierdzano w przypadkach ostrych krwiopochodnych i ropnych wstępu­jących zakażeniach. Choroba często kończy się śmiercią w ostrym okresie, nieraz jednak cofa się wraz z wyleczeniem choroby zasadniczej, albo też stopniowo prze­chodzi w okres przewlekły cechujący się rozrastaniem tkanki łącznej, bliznowaceniem i upośledzeniem ukrwienia wewnątrznerkowego. Wresz­cie z czasem powstaje obraz nerki marskiej z nadciśnieniem, przewlekłą niedomogą czynnościową i mocznicą, której nie można klinicznie odróżnić od stwardnienia nerek w następstwie przewlekłego zapalenia kłębków albo od pierwotnej marskości naczyniowej. Istotnie, niezależnie od tego, czy marskość nerek powstała w przebiegu przewlekłego zapalenia kłębków, pyelonephritis, zwyrodnienia torbielko-watego czy też niedomoga nerek jest końcowym okresem choroby nad-ciśnieniowej — obraz kliniczny jest podobny, a anatomiczny — bardzo trudny do zróżnicowania — jak to podkreśla Daugherty. Nieraz w przewlekłym pyelonephritis objawy związane z pierwotną chorobą zakaźną dawno już ustąpiły, a utrzymuje się tylko niedomoga ne­rek spowodowana przebytą sprawą zapalną, której początek jest bardzo trudny albo wręcz niemożliwy do ustalenia.