Reklama
A A A

OBLUŹNIENIE ZĘBÓW

W miarę jak zęby stałe rosną i przesuwają się ku górze w czasie drugiego ząbkowania, powodują one zanik korzeni zębów mlecznych i stopniowo od­cinają ich krążenie, co prowadzi do obluźnienia i wypadania zębów mlecz­nych. Zęby mogą ulegać obluźnieniu w przebiegu każdej ostrej choroby wy­niszczającej. Ropotok zębodołowy (choroba Riggsa; pyorrhoea alveolaris; Periodontitis suppurativa). Cechy. W trzecim okresie tej choroby, przy przewlekłym zapa­leniu wyrostków zębodołowych, pojawiają się nieregularności w unijnym ustawieniu zębów w łuku jako wynik zanikania zębodołów i odkształceń roz­miękłej kości w czasie żucia. Najsłabszy ucisk boczny powoduje znaczne przemieszczenie zęba w zębodole; nacisk na koronę w kierunku korzenia sprawia, że ząb przesuwa się nieco w kierunku pionowym ku dołowi i ku górze. Pewne odcinki szczęki są zmienione bardziej, inne mniej, tak że stopień obluźnienia zębów w tych odcinkach również się różni. Niektóre zęby są tak obluźnione, że można je wyjąć palcami, a znane są przypadki, gdy ząb sain wylatuje (np. przy kichaniu). Przewlekłe zatrucie rtęcią (intoxicatio hydrargyro). Cechy. W cięższych lub dłużej trwających przypadkach dochodzi czasem do tak znacznego rozluźnia­nia zębów, że można je po prostu wyjmować z dziąsła. Gnilec (scorbutus). Cechy. Wskutek ostrego zapalenia dziąseł i uogólnio­nego zapalenia ozębnej, występujących w tej chorobie, zęby ulegają wkrótce obluźnieniu, tak że łatwo je usunąć; mogą nawet wypadać same. Ostry ropień zębodołowy (abscessus alveolaris acutus). Cechy. Ma miejsce wysunięcie i przejściowe obluźnienie schorzałego zęba. Mniej częste przyczyny. Nieprawidłowości zgryzu; cukrzyca; białaczka; zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej; zatrucie fosforem; kserostomia; plamica; nerwoból nerwu trójdzielnego (zęby mogą wypadać po stronie zajętej); wsy­sanie korzeni zębów stałych; wrzodziejące zapalenie jamy ustnej; nieżytowe zapalenie jamy ustnej; porażenie nerwu trójdzielnego (guz mózgu, wiąd rdze­nia, jamistość rdzenia, zapalenie opon mózgowych w okolicy podstawy czaszki); nowotwór złośliwy zatoki Highmore'a (samorzutne wypadanie zębów); złamanie szczęki; kamień ślinianki (złóg); mięsak wyrostka zębodołowego.