Reklama
A A A

OBRZĘK MIEJSCOWY

(Oedema circumscripta seu localis) Miejscowy obrzęk towarzyszy takim stanom jak ukąszenie i użądle­nie, ropnie powierzchowne, zakażone rany, zapalenie włóknistej tkanki łącz­nej podskórnej lub zapalenie naczyń chłonnych, czyraki i guzy zewnętrzne. Distorsio. Cechy. Obrzmienie występuje w okolicy dotkniętego stawu, często ze zmianą barwy. W wywiadzie — zwichnięcie lub skręcenie stawu; ostry ból; tkliwość; większe lub mniejsze upośledzenie czynności; badanie radiolo­giczne celem wykluczenia złamania. Fractura. Cechy. Wkrótce w okolicy złamania pojawia się obrzęk i wybro­czyny. W wywiadzie — uraz; ból; upośledzenie czynności; skurcz mięśni; zniekształcenie; nienaturalna ruchomość; trzeszczenie; badanie radio­logiczne. Abscessus alveolaris. Cechy. Występuje obrzmienie twarzy, którego umiej­scowienie zależy od lokalizacji zajętego zęba. Jeśli zmiany dotyczą górnego siekacza, obrzmienie pojawia się najpierw u podstawy nosa; jeżeli wciągnięty jest górny ząb przedtrzonowy lub trzonowy, obrzmienie może wystąpić ku tyłowi policzka; jeżeli jest chory dolny ząb, obrzmienie będzie wyraźne tuż koło niego albo pojawi się w okolicy kąta żuchwy. W zaniedbanym przy­padku mogą tworzyć się przetoki drenujące. Erysipelas (faciei). Cechy. Obrzmienie i napięcie skóry zaznacza się w ciągu 24 godzin, a w drugim dniu oczy są zamknięte wskutek obrzmienia. Szerzące się obrzmienie ma bardzo wyraźnie zaznaczoną wzniesioną krawędź. Mastoiditis. Cechy. Obrzęk i wypuklenie górnej, tylnej ściany przewodu słuchowego jest najważniejszym objawem w ostrych przypadkach. Jeżeli szerzy się zakażenie, to występuje obrzęk skóry nad wyrostkiem sutkowatym. Paranephritis abscedens. Cechy. Występuje często obrzęk i ciastowatość skóry okolicy lędźwiowej. Trichinosis. Cechy. Obrzęk, który jest bardzo istotną cechą choroby, wystę­puje wcześnie na twarzy, szczególnie wokół oczu. Później pojawia się on na kończynach w okresie szczytowego obrzmienia i sztywności mięśni. Sinusitis purulenta. Cechy. W większości ostrych przypadków może wy­stąpić obrzmienie z uciepleniem i zaczerwienieniem skóry nad zajętymi jamami zarówno w zapaleniu zatoki szczękowej, jak i zatoki czołowej. Phlebitis. Cechy. Obrzęk i przekrwienie bierne występuje w obszarze obwo­dowym w stosunku do zakrzepu. Osteomyelitis acuta. Cechy. Zaatakowana kończyna staje się obrzękła, go­rąca, obrzmiała, bolesna i tkliwa. Arthritis purulenta. Cechy. Występuje obrzęk i zaczerwienienie skóry nad zajętym stawem. Oedema angioneuroticum (choroba Quinckego). Cechy. Pojawia się nagle przejściowy obrzęk miejscowy. Najczęściej są zajęte ręce, twarz i narządy płciowe. Wyraźna dziedziczność; skłonność do nawrotów; jedno­czesne napady żołądkowo-jelitowe (ostra kolka, ból, nudności i czasami wy­mioty); niekiedy hemoglobinuria. Empyema. Cechy. Nierzadko występuje obrzęk w obrębie klatki piersio­wej. W empyema necessitatis i empyema pulsans miejscowy obrzęk z pew­nym przebarwieniem może być objawem zagrażającego przedziurawienia. Tumor mediastłni. Cechy. Może wystąpić jednostronny lub obustronny obrzęk i wężykowatość powierzchownych żył, obejmując twarz, szyję, ra­miona lub górną część przedniej ściany klatki piersiowej. Aneurysma arcus aortae. Cechy.'Może wystąpić obrzęk jednej kończyny górnej w wyniku ucisku, a jeśli jest nadżerka kości klatki piersiowej, poja­wia się swoiste obrzmienie o barwie purpurowej lub czarnej w okolicy nad miejscem wypuklania się guza. Mniej częste przyczyny. Urticaria; parotitis epidemica; erythema nodosum; anthrax; erytromelalgia; arthritis urica; abscessus hepatis; echinococcus pulmonum; dermatomyositis; neuritis; neuralgia; pericarditis purulenta; pneumo­peritoneum; hysteria (tłuszczak rzekomy; siny lub blady obrzęk); hydr­arthrosis intermittens; tabes dorsalis; purpura rheumatica; morbus rheuma-licus; osteomyelitis chronica; varices; lymphogranuloma venereum (srom); porphyria; guz ściany klatki piersiowej; próchnica mostka; blokada naczyń limfatycznych (zmiany popromienne, naciek nowotworowy); uraz termiczny (oparzenie, odmrożenie); miejscowe działanie środków chemicznych lub draż­niących.