Reklama
A A A

OBRZĘK ŚCIAN KLATKI PIERSIOWEJ

Anasarca (pochodzenia nerkowego). Cechy. W przewlekłym zapaleniu kłęb­ków nerkowych oraz w nerczycy lipidowej obrzęk ścian klatki piersiowej bywa składową uogólnionej puchliny, która może być wyraźnym i uporczy­wym objawem. W niewydolności krążenia pochodzenia sercowego rzadko występuje tak znaczny obrzęk, aby obejmować ściany klatki piersiowej. Empyema pleurae (ropniak opłucnej; pleuritis purulenta). Cechy. Nierzadko obserwuje się obrzęk. W empyema necessitatis obrzęk zajmuje ograniczone pole i tętni. Pole to można wykryć przez uciskanie opuszką palca, jeśli ina­czej nie daje się go oznaczyć. Aneurysma arcus aortae (tętniak łuku tętnicy głównej). Cechy. W tętniaku wstępującej lub poprzecznej części łuku aorty niekiedy występuje obrzmienie górnej części klatki piersiowej i rąk wskutek ucisku na żyłę główną górną. Jeśli ma miejsce nadżarcie, tkanki okoliczne ulegają nacieczeniu, obrzmieniu oraz przybierają zabarwienie purpurowe lub czarne wskutek podbiegnięcia krwią. Syndroma venae cavae superioris (zespół żyły głównej górnej). Cechy. Na­silony obrzęk twarzy, ramion oraz klatki piersiowej. Główne objawy. Sinica; duszność; rozszerzenie żył głowy, szyi, ramion i gór­nej części klatki piersiowej; uczucie tętnienia, ból i zawroty głowy; wzrost ciśnienia żylnego w zakresie kończyn górnych; wenografia; wykazanie przy­czyny (guz śródpiersia, zakrzepowe zapalenie żyły głównej, zaciskające zapa­lenie osierdzia — p. niżej); biopsja węzłów chłonnych szyi. Ropień ściany klatki piersiowej. Cechy. Miejscowy obrzęk zapalny i bolesność. Pyothorax multilocularis (ropniak opłucnej wielokomorowy). Cechy. Niekie­dy stwierdza się ograniczony obrzęk miejscowy w okolicy nad zbiorowiskiem ropy. Mniej częste przyczyny.Pericarditis purulenta; abscessus mediastini; echino. coccus putrnonis; oedema angioneuroticum; erythroblastosis foetalis; niedroż­ność dopływów żyły głównej.